nederland

‘Zuid-Hollands duingebied als Nationaal Park’

Door ANP - 09 september 2016

LEIDEN (ANP) – Het duingebied tussen Hoek van Holland en Wassenaar is uniek en moet beter toegankelijk worden voor een groot publiek. Dat vinden onder meer duinbeheerder en drinkwaterbedrijf Dunea, Staatsbosbeheer en de gemeenten Westland en Den Haag. Ze willen van het tientallen kilometers lange kustgebied een Nationaal Park maken.

Het plan om het gebied verder te exploiteren lijkt op gespannen voet te staan met de bescherming van kwetsbaar natuurgebied. Steeds vaker verrijzen vakantiewoningen en strandhuisjes in de kuststrook van Zeeland tot Noord-Holland.

,,Je kunt natuur inderdaad beschermen door er een hek omheen te zetten en niemand toe te laten”, aldus een woordvoerder van Stichting Duinbehoud, ook een van de initiatiefnemers.

Internationale allure

,,Wij zoeken de oplossing in een indeling van het uitgestrekte gebied in zones met verschillende toegankelijkheid. Je moet recreatie zo zien in te passen dat de natuur er zo min mogelijk schade van ondervindt, met zones waar mensen wel of juist niet mogen komen.” Sommige gebieden kunnen volgens hem beperkt toegankelijk worden gemaakt; wie daarheen wil, koopt een kaartje. Ook landgoederen als Clingendael en eeuwenoude strandwallen zoals in Voorschoten zijn in het project opgenomen.

De plannen worden woensdag in Voorschoten gepresenteerd. Een dag later gaat een zogenoemd bidbook naar het ministerie van Economische Zaken. ,,Dat wil nationale parken van internationale allure”, aldus de woordvoerder.

Nederland telt al twintig nationale parken. De duinen van Texel en Zuid-Kennemerland zijn vergelijkbare gebieden. Maar de bekendste zijn De Biesbosch, De Hoge Veluwe en Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide.