nederland

Akkoord over voorwaarden brandweerlieden

Door ANP - 31 oktober 2016

AMSTERDAM (ANP) – De bonden en werkgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een principeakkoord bereikt over de speciale voorwaarden voor brandweerlieden in de cao.

Omdat brandweermedewerkers in de uitrukdienst een fysiek en mentaal zwaar beroep hebben, mogen ze sinds 2005 vervroegd met pensioen. De gemeenten wilden de leeftijdsgrens hiervan verhogen van 59 naar 60 jaar. De brandweerlieden voerden zestien weken actie om dit tegen te gaan. In oktober bereikten de partijen al overeenstemming om deze grens op 59 jaar te houden. De acties werden toen opgeschort.

De brandweerlieden drongen echter aan op verbetering van nog zes punten met betrekking tot de vroegpensioenregeling. Volgens de bonden zijn de partijen het hier nu ook eens over geworden. Het pensioen- en AOW-gat kan hierdoor gerepareerd worden.

Het akkoord wordt nu verder uitgewerkt aan de brandweerlieden voorgelegd. Als de leden hebben ingestemd is er sprake van een definitief akkoord.