nederland

‘Zorggeld niet kwijt maar bewaard voor later’

Door ANP - 31 oktober 2016

DEN HAAG (ANP) – De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil nader onderzoek naar het geld bedoeld voor jeugdzorg en thuishulp dat vorig jaar op de plank bleef liggen. Volgens statistiekbureau CBS hielden gemeenten vorig jaar bijna 1,2 miljard euro over voor deze zorgtaken. Dat is opmerkelijk omdat veel gemeenten in het afgelopen jaar juist aangaven een tekort te hebben.

,,De ene gemeente houdt geld over, de andere kampt met tekorten. Een nadere analyse is wenselijk”, stelt VNG maandag. De koepelorganisatie wijst er ook op dat het bedrag dat vorig jaar niet is uitgegeven niet verloren gaat, maar wordt gereserveerd voor dit jaar en later. ,,Gemeenten hebben terughoudend begroot, en terecht. Lange tijd was er onduidelijkheid over het budget en de aantallen cliënten. Gemeenten waren daarom voorzichtig.”

Sinds begin vorig jaar zijn veel zorgtaken door het kabinet overgeheveld naar gemeenten. Zij gaven vorig jaar in totaal 24,4 miljard euro uit aan onder meer jeugdzorg en thuishulp. Gemeenten ontvingen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg 13,8 miljard euro. Hier hielden ze dus bijna 1,2 miljard euro aan over. De inkomsten kwamen voornamelijk van het Rijk.

Overleg

Bij verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) roept het overschot vragen op waarover hij snel wil overleggen met de gemeenten. ,,In ieder geval werpt dit een totaal ander licht op de signalen van sommige gemeenten die denken dat ze geld tekort komen voor Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugd. Daarmee voeren we voortaan een ander gesprek”, aldus Van Rijn.

Aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg waren gemeenten 12,7 miljard euro kwijt, zodat ze bijna 1,2 miljard overhielden. Van de 13,8 miljard ging 5,6 miljard euro naar maatschappelijke ondersteuning, terwijl 3,1 miljard euro was bestemd voor jeugdzorg. Er is 4 miljard euro besteed aan algemene voorzieningen en persoonsgebonden budgetten (pgb’s).

Voor de uitvoering van taken voor werk en inkomen ontvingen gemeenten in 2015 ruim 11,3 miljard euro, 400 miljoen euro minder dan er werd uitgegeven. Het budget voor deze taken kwam bijna volledig van het Rijk.