nederland

Bontes komt direct met motie van wantrouwen

Door ANP - 08 november 2016

DEN HAAG (ANP) – Louis Bontes (Groep Bontes/van Klaveren) heeft dinsdag onmiddellijk aan het begin van het debat over het Oekraïnereferendum een motie van wantrouwen ingediend tegen het kabinet. Het is zeer uitzonderlijk dat zo vroeg in een debat een motie van wantrouwen wordt ingediend. Nog niemand anders had het woord genomen tijdens het debat.

,,Wij hebben geen enkel vertrouwen in dit democratie-hatende kabinet”, verklaarde Bontes. Hij is fel tegen het ratificeren van de Europese associatieovereenkomst met Oekraïne. Hij wilde ook direct een stemming over de motie die zo goed als zeker geen meerderheid zal halen. ,,Een poppenkast”, noemde fractieleider Sybrand Buma van het CDA de actie. Uiteindelijk werd besloten te stemmen nadat alle partijen het woord hadden gevoerd.

Het is nog altijd niet zeker welke gevolgen de nee-stem tegen de Europese associatieovereenkomst met Oekraïne gaat krijgen. Premier Mark Rutte probeert in Brussel tot een oplossing te komen, om ,,recht te doen” aan de nee-stem van het raadgevend referendum uit april. In het onderhandelingsresultaat moet onder meer staan dat het verdrag geen opstap is of recht geeft op lidmaatschap van de EU.

De uitkomst moet echter ook in politiek Den Haag acceptabel zijn. Kees Verhoeven (D66) geeft Rutte ,,knarsetandend” extra tijd om een oplossing te vinden. Harm Beertema van de PVV vindt dat nee echt nee is en dat het verdrag niet geratificeerd moet worden. Han ten Broeke van de VVD zou het slecht vinden als het akkoord van tafel gaat, omdat dit vooral Rusland in de kaart zou spelen, terwijl Sybrand Buma (CDA) eigenlijk voor het verdrag is maar vindt dat het kabinet de consequenties van het referendum moet aanvaarden.