nederland

Knoops wraakt rechter in zaak-Wilders

Door ANP - 03 november 2016

SCHIPHOL (ANP) – Advocaat Geert-Jan Knoops heeft donderdagmiddag namens zijn cliënt Geert Wilders een wrakingsverzoek aangekondigd tegen een van de rechters.

Hij onderbrak het betoog van de zogenoemde benadeelde partijen in het Wilders-proces om te melden dat de verdediging geen vertrouwen heeft in de onpartijdigheid van rechter Elianne van Rens.

,,Wat een vreselijke vooringenomenheid van deze rechter die haar PVV haat nauwelijks kan verhullen bij de ondervraging van Professor Cliteur”, twitterde Wilders eerder op de dag.

Grievem

Knoops kreeg na een schorsing gelegenheid om zijn grieven jegens de rechter toe te lichten. Voor het wrakingsverzoek had hij contact gehad met zijn cliënt Wilders.

Zij gaf bij ondervraging van getuige-deskundige Paul Cliteur volgens de raadsman ,,blijk van een mate van vooringenomenheid, althans niet onpartijdigheid”. Rechter Van Rens zou aan het slot van haar ondervraging volgens Knoops hebben gesteld dat het oordeel van de getuige-deskundige ,,niet meer of minder is dan een mening”. Daardoor kan zij niet meer onbevangen oordelen, vindt de raadsman.

Mening

Door die ondervraging werd naar de mening van Knoops het beeld geschapen ,,alsof Cliteur alleen zijn eigen mening kwam verkondigen”. Bij die ondervraging moest de rechter volgens Wilders’ advocaat ook gecorrigeerd worden op het punt van het verdraagzaamheidscriterium en de uitspraak daarover van de Hoge Raad. ,,Deze zaak draait in grote mate om onverdraagzaamheid en is dus niet onbelangrijk”, aldus Knoops.