nederland

Meeste immigratie nu uit Syrië en Polen

Door ANP - 21 november 2016

DEN HAAG (ANP) – De laatste jaren zijn de meeste immigranten gekomen uit Polen, en recentelijk ook uit Syrië. In mei stonden voor het eerst meer dan 150.000 Polen ingeschreven bij Nederlandse gemeenten. Dat blijkt uit het jaarlijkse integratierapport van het CBS.

Nederland telt 17 miljoen inwoners. Van hen hebben er 3,8 miljoen een migratieachtergrond (zelf geboren in het buitenland of kind van elders geboren ouders). De vier grootste niet-westerse groepen zijn van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse komaf. Deze vier groepen zijn de laatste jaren nauwelijks meer gegroeid door migratie.

Syriërs kwamen vooral naar ons land op de vlucht voor oorlog in hun eigen land en regio. Eind vorig jaar begon de immigratie van Syriërs op te lopen, en die bereikte een piek van bijna 3000 in februari en maart.

De Polen die zich in 2013 en 2014 in Nederland vestigden, deden dat vooral bij land- en tuinbouwgebieden waar ze gingen werken, zoals het Westland maar ook rond Zeewolde en Putten. Eind 2014 woonden er 32.000 volwassen Polen in Nederland.