nederland

Motie van wantrouwen haalt het niet

Door ANP - 08 november 2016

DEN HAAG (ANP) – Een motie van wantrouwen tegen het kabinet van Louis Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) heeft dinsdag niet veel steun gekregen. De PVV en 50PLUS steunden de motie wel, die onmiddellijk aan het begin van het debat was ingediend tijdens het debat over het Oekraïnereferendum.

Nog niemand anders had het woord genomen tijdens het debat toen Bontes met de motie kwam. Het is zeer uitzonderlijk dat dit gebeurt.

,,Wij hebben geen enkel vertrouwen in dit democratie-hatende kabinet”, verklaarde Bontes. Hij is fel tegen het ratificeren van de Europese associatieovereenkomst met Oekraïne. Hij wilde ook direct een stemming over de motie die zo goed als zeker geen meerderheid zou halen. ,,Een poppenkast”, noemde fractieleider Sybrand Buma van het CDA de actie. Uiteindelijk werd besloten te stemmen nadat alle partijen het woord hadden gevoerd.

Nee-stem

Het is nog altijd niet zeker welke gevolgen de nee-stem tegen de Europese associatieovereenkomst met Oekraïne gaat krijgen. Premier Mark Rutte probeert in Brussel tot een oplossing te komen, om ,,recht te doen” aan de nee-stem van het raadgevend referendum uit april. In het onderhandelingsresultaat moet onder meer staan dat het verdrag geen opstap is of recht geeft op lidmaatschap van de EU.

De uitkomst moet echter ook in politiek Den Haag acceptabel zijn. Kees Verhoeven (D66) geeft Rutte ,,knarsetandend” extra tijd om een oplossing te vinden. Harm Beertema van de PVV vindt dat nee echt nee is en dat het verdrag niet geratificeerd moet worden. Han ten Broeke van de VVD zou het slecht vinden als het akkoord van tafel gaat, omdat dit vooral Rusland in de kaart zou spelen.