nederland

Geen herkeuring meer voor 50-plusser in Wajong

Door ANP - 19 december 2016

AMSTERDAM/DEN HAAG (ANP) – Tienduizenden mensen die ouder zijn dan vijftig jaar en al heel lang een uitkering krijgen omdat ze al op jonge leeftijd gehandicapt waren, hoeven vanaf volgend jaar niet meer te vrezen voor een lagere uitkering. Ze worden niet in staat geacht om nog te kunnen werken en hoeven zich niet meer te laten herkeuren. Staatssecretaris Jette Klijnsma heeft dat besloten na overleg met uitkeringsinstantie UWV, liet het ministerie van Sociale Zaken weten aan Trouw.

De bewuste groep maakt gebruik van een Wajonguitkering. Het UWV verwacht dat de vijftigplussers allemaal gaan protesteren als ze nog moeten gaan werken en alsnog moeten worden herkeurd door een UWV-arts.

Volgens Trouw worden 36.000 uitkeringsgerechtigden ontzien. ,,We willen Wajongers niet meer belasten dan strikt noodzakelijk”, aldus Klijnsma in de krant.