nederland

Goederenvervoer weer over Amsterdamse gracht

Door ANP - 22 december 2016

AMSTERDAM (ANP) – De Amsterdamse grachten moeten weer net als vroeger worden gebruikt voor goederenvervoer. Wethouder Pieter Litjens (verkeer en vervoer) wil er op deze manier voor zorgen dat bedrijven bevoorraad worden zonder dat de stad dichtslibt. De gemeente gaat nu op zoek naar marktpartijen en geschikte overslaglocaties om de pakketten over het water de stad in te kunnen brengen.

,,Pakket-, goederen- en vrachtvervoer is essentieel voor Amsterdam, want we kunnen niet zonder bevoorrading”, zegt de wethouder. ,,Een van de oplossingen is om weer gebruik te gaan maken van de grachten om pakketjes, bouwmateriaal en afval te vervoeren.”

De plannen voor het grachtenvervoer staan in de Uitvoeringsagenda Stedelijke Mobiliteit Amsterdam (USLA), waarin in totaal dertig maatregelen staan om het logistieke vervoer en laden en lossen in de stad goed te regelen. Zo wil de gemeente ook laad- en losplekken combineren met ander gebruik, bijvoorbeeld overdag voor bestelbussen en ’s nachts voor taxi’s. Daarnaast moeten elektrische bestel- en vrachtvoertuigen in bepaalde gebieden privileges krijgen, waardoor ze sneller kunnen werken.