nederland

Hak- en snuifgeluiden in clubhuis No Surrender

Door ANP - 13 januari 2017

EMMEN (ANP) – In een drie pagina’s tellend ‘informatierapport’ schetste de politie vrijdag een verontrustend beeld over de gang van zaken binnen het chapter Emmen van de motorclub No Surrender. Dat rapport is gebaseerd op een maandenlange afluisteroperatie in het clubhuis, dat vrijdag op last van politie, justitie en de gemeente Emmen werd gesloten en waar sporenonderzoek plaatsvindt.

De ingreep hield verband met de dreiging dat ,,een hoogstaand kaderlid” van de motorclub van plan zou zijn geweest brand te laten stichten in het clubhuis aan de Kapitein Hatterasstraat. Dat kaderlid hield er rekening mee dat het gebouw zou worden gesloten. ,,Uit gesprekken in relatie tot de mishandelingen kan worden afgeleid dat het in brand steken van goederen om sporen te vernietigen een gebruikelijke werkwijze is”, aldus de rapportage over het strafrechtelijk onderzoek met de willekeurige naam Akepa.

Het zoeken naar sporen, onder meer van mishandeling van buiten de boot gevallen clubleden met een ‘bad standing’, is volgens het rapport van belang om de leden van No Surrender te kunnen vervolgen. Een van de mishandelde leden zou volgens de taps het advies hebben gekregen een reeds gedane aangifte in te trekken. Andere afvalligen kregen te maken met intimidatie, zoals afpakken van auto’s of goederen.

Broedplaats

Het chapter in Emmen is volgens de driehoek van politie, Openbaar Ministerie en gemeente een broedplaats van drugshandel, maar ook van afpersing en geweldsdelicten. Er wordt regelmatig gesproken over handel in cocaïne, speed en mdma (xtc). Nationale en internationale leden van motorbendes waren er regelmatig te gast. Het pand gold als ontmoetingscentrum voor meerdere afdelingen van No Surrender, aangezien vele chapters hun clubhuis zijn kwijtgeraakt.

Drugs- en alcoholgebruik waren een gewoonte: het rapport over de afluisteroperatie spreekt van ,,regelmatige hak- en snuifgeluiden”, verwijzend naar het versnijden en snuiven van cocaïne. Eén bestuurslid had het monopolie op de verkoop van drugs in het pand. Die omstandigheden vormen ook de rechtvaardiging voor bestuurlijk ingrijpen, los van het strafrechtelijk traject tegen verdachte leden van de motorclub.

In het rapport wordt het gemeentebestuur ook geadviseerd het clubhuis van No Surrender ,,direct onder controle te houden”. De reden? ,,Dit aangezien het niet uitgesloten is dat leden van No Surrender zich gaan groeperen in en rondom het clubhuis, om een daadwerkelijke ontmanteling te voorkomen. Een confrontatie met de politie kan hierbij niet worden uitgesloten.” Vandaar dat de gemeente een noodbevel uitvaardigde, uit vrees voor ,,ernstige wanordelijkheden”.