nederland

Kritiek en lof van Rekenkamer voor UWV

Door ANP - 31 januari 2017

DEN HAAG (ANP) – Werkzoekenden die moeten worden begeleid naar een baan, krijgen daarbij niet altijd de juiste hulp. De uitvoeringsorganisatie UWV moet die taak uitvoeren maar slaagt daar nog niet goed in. Ook heeft de instantie de opsporing van fraude en misbruik bij uitkeringen nog niet op orde.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport over het UWV dat dinsdag is verschenen. De reden dat de arbeidsbemiddeling niet goed loopt is omdat politiek Den Haag steeds het beleid en daarmee de eisen aan de organisatie verandert. Dat hindert ook de broodnodige samenwerking tussen UWV, gemeenten en werkgevers. Verder helpt een halvering van het budget voor arbeidsbemiddeling in 2012 ook niet.

De overige taken voerde het UWV de afgelopen jaren wel behoorlijk of goed uit, zo stelt de Rekenkamer vast. Zo wordt er sneller gekeurd en worden uitkeringen aan werklozen, zieken en arbeidongeschikten tijdig verstrekt, ook al kwamen er de afgelopen jaren door de crisis steeds meer klanten bij. De organisatie is doelmatiger gaan werken vanwege eenvoudiger regels en automatisering.

Achterstanden

Achterstanden zijn er echter nog steeds bij de herbeoordelingen, waarbij het UWV bepaalt of iemand met een ziektewetuitkering daar nog steeds recht op heeft. Vorig jaar is de achterstand wel wat ingelopen maar niet genoeg volgens de planning, stelt de Rekenkamer.

Ze waarschuwt er verder voor dat binnen enkele jaren problemen kunnen ontstaan met de begroting, omdat de organisatie te maken heeft met forse bezuinigingen.

De minister van Sociale Zaken moet beter aansturen op de haperende onderdelen, vinden de rekenmeesters. Die neemt de aanbevelingen ter harte.

Het UWV ontstond in 2002 door een fusie van meerdere instanties. De organisatie verzorgde in 2015 zeker 1,4 miljoen uitkeringen.