nederland

‘Lakmoesproef’ machtsuitbreiding EU

Door ANP - 23 januari 2017

DEN HAAG (ANP) – Een hogere drempel tegen de overdracht van macht door Nederland aan de Europese Unie. SGP-leider Kees van der Staaij werkt al meer dan tien jaar aan de grondwetswijziging die daarvoor moet zorgen. Dinsdag debatteert en stemt de Eerste Kamer over het voorstel. De uitkomst is nog niet te voorspellen.

De grondwetswijziging houdt in dat het Nederlandse parlement in de toekomst alleen nog met een tweederdemeerderheid kan instemmen met het overdragen van nationale bevoegdheden aan de EU. Een gewone meerderheid van de helft plus één is dan niet meer genoeg.

Het voorstel werd al in 2006 ingediend door Van der Staaij en toenmalig LPF’er Mat Herben. In 2015 stemde de Tweede Kamer ermee in. VVD, SP, PVV, ChristenUnie en ook Kamerlid Jacques Monasch (toen nog PvdA) stemden voor. De overige PvdA-Kamerleden, D66, CDA en GroenLinks waren tegen.

VVD en CDA

Maar het is onduidelijk hoe de grootste fracties VVD en CDA in de Eerste Kamer dit keer zullen stemmen. Volgens Van der Staaij is de stemming een ‘lakmoesproef’ of de politiek het onbehagen over machtsuitbreiding van de EU serieus neemt.

Een hogere drempel is geen symboolpolitiek. Van der Staaij wijst erop dat voor de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de EU geen tweederdemeerderheid bestond. Ook in de toekomst kan een hogere drempel belangrijk zijn. De SGP’er noemt beslissingen over een toekomstig Europees leger als voorbeeld.

Van der Staaij spreekt van een ,,bescheiden maar belangrijke stap” als het voorstel wordt aangenomen. Omdat het om een grondwetswijziging gaat, geldt namelijk een extra zware procedure. Na verkiezingen moeten de Eerste Kamer en Tweede Kamer er nóg een keer mee instemmen, maar dan zelfs met tweederdemeerderheid.