nederland

ChristenUnie: meer koopkracht alleenverdiener

Door ANP - 20 februari 2017

DEN HAAG (ANP) – Door het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie neemt de koopkracht de komende regeerperiode met gemiddelde 0,9 procent per jaar toe. Alleenverdieners met gezinnen gaan er meer op vooruit dan tweeverdieners en alleenstaanden. Dat komt vooral doordat de ChristenUnie een belastingmaatregel die gunstig is voor deze groep verruimt. Het Centraal Planbureau schrijft dat in de doorrekening van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

De partij wil de overheidsuitgaven per saldo met 600 miljoen euro verhogen. Meer geld komt er onder meer voor defensie (2 miljard), veiligheid (100 miljoen) en milieu (800 miljoen). Daar staan bezuinigingen in onder meer het openbaar bestuur tegenover.

De lasten gaan in het ChristenUnie-programma met per saldo 3,8 miljard euro omlaag. Gezinnen betalen minder, bedrijven meer belasting. Vooral de lasten op inkomen en arbeid wil de ChristenUnie terugbrengen: met 13,6 miljard euro. Daar staan meer belastingen op vermogens en winst en meer milieuheffingen tegenover.

Constant

De zorguitgaven moeten volgens de ChristenUnie constant blijven in de komende regeerperiode. Het eigen risico in de zorg gaat met 100 euro omlaag.

Het ChristenUnie-programma zorgt voor een economische groei van 1,8 procent per jaar. De werkloze beroepsbevolking daalt van 5,5 naar 5,3 procent.