nederland

Grote steden beloven eind aan thuiszitter

Door ANP - 05 februari 2017

DEN HAAG (ANP) – De vier grote steden hebben voor het eerst concrete afspraken gemaakt met de scholen om het aantal kinderen en jongeren dat niet naar school gaat terug te dringen. De afspraken moeten ertoe leiden dat in 2020 geen leerling in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht meer thuis zit.

De gemeenten, het kabinet en de scholen spraken vorig jaar af een eind te maken aan het verschijnsel van deze zogenoemde thuiszitter. De grote steden willen dat doel bereiken door beter samen te werken met de ouders, de scholen en de jeugdzorg. Ze willen dat de leerplichtambtenaar de gegevens van een leerling die verzuimt eenvoudiger kan delen met onder andere de scholen en jeugdzorg.

Scholen krijgen bovendien een stem in het besluit om een leerling vrij te stellen van de leerplicht.