nederland

Ledental politieke partijen licht gestegen

Door ANP - 08 februari 2017

GRONINGEN (ANP) – De politieke partijen in de Tweede Kamer hebben er vorig jaar iets meer leden bijgekregen. Op 1 januari 2016 bedroeg het gezamenlijke ledental 286.869, een jaar later was dat 289.456. Het aantal leden van begin vorig jaar was niet eerder zo laag.

Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Documen�tatie�centrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Gronin�gen.

Nederland telde bij de Statenverkiezingen van 2015 12.777.145 kiesgerechtigden. Van hen is 2,3 procent lid van een politieke partij. In 2010 was deze zogeheten ‘organisatie�graad’ nog 2,6 procent.

Hoewel er over de gehele linie sprake was van een lichte stijging, boekten drie partijen vorig jaar ledenverlies. De VVD noteerde een achteruitgang van 6,7 procent; de SP van 5,2 procent en het CDA van 2,8 procent.