nederland

Aanscherping overwegenbeleid net aangekondigd

Door ANP - 27 maart 2017

DEN HAAG (ANP) – Twee mensen kwamen maandag om door een ongeval op een onbewaakte spooroverweg. Verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) kondigde onlangs aan het overwegenbeleid aan te scherpen.

Uiterlijk in 2028 moeten alle circa 110 openbare niet-actief beveiligde overwegen (nabo’s) zijn verdwenen of beveiligd. Begin dit jaar maakte Dijksma bekend hiervoor nog eens 25 miljoen euro uit te trekken. Dat komt bovenop de 10 miljoen die hiervoor al gereed lag. Dijksma hoopt ook dat gemeenten en provincies hiervoor geld vrijmaken. 75 procent van de nabo’s ligt in vijf provincies: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.

De aanscherping houdt in dat wegbeheerders (gemeenten, provincies) een grotere rol krijgen bij de veiligheid van overwegen. ,,Wegbeheerders ervaren te weinig prikkels om een goede invulling te geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veilige overwegen”, schreef Dijksma deze maand aan de Kamer.

Gevolgen

Wegbeheerders moeten onder meer ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor een overweg gaan melden aan ProRail, bijvoorbeeld als er een school in de buurt wordt gebouwd. Ook zal een wegbeheerder in bepaalde gevallen moeten opdraaien voor de kosten van de aanpassing.

Verder wil Dijksma het overwegenregister van ProRail verbeteren. Met dit register kunnen de veiligheidsrisico’s van alle overwegen in ons land worden vergeleken. Dijksma wil dat vooral de hoeveelheid verkeer en het type verkeer dat een overweg gebruikt in het register wordt opgenomen. Daardoor moeten de risico’s van overwegen duidelijker worden en kunnen die gerichter worden aangepakt.