nederland

Koenders voert internationaal Syrië-overleg

Door ANP - 10 maart 2017

DOORN (ANP) – Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag overleg gevoerd met Syrië-gezanten en leden van de Syrische oppositie in Doorn. Onderwerp van gesprek waren de aankomende vredesonderhandelingen in Genève.

,,De situatie in Syrië is zeer urgent. Genève mag niet meer mislukken. Een politiek compromis en vrede zijn urgent. Wij hebben ook besproken hoe wij het beste de gematigde oppositie verder kunnen steunen, zodat zij met gebundelde krachten een goede plek aan de onderhandelingstafel hebben. Straks bij de vervolgbesprekingen in Genève en ook bij toekomstige gesprekken over politieke transitie”, aldus Koenders.

Hij benadrukte het belang van een politieke oplossing voor het conflict in Syrië: ,,aandacht voor het politieke proces is de enige manier om een duurzame oplossing te bewerkstelligen. Maar terwijl er in Genève over vrede wordt gesproken is de situatie in Syrië onverminderd zorgwekkend.” De vredesgesprekken in Genève gaan op 23 maart verder.