nederland

Oud-agent mag weer als beveiliger werken

Door ANP - 30 maart 2017

DEN BOSCH (ANP) – De korpschef van de politie moet een man uit Eindhoven tijdelijk weer toestemming geven om beveiligingswerk te doen. De korpschef vond dat de man, een voormalige agent, voor het beveiligingswerk niet langer ,,aan de vereisten van betrouwbaarheid” voldeed omdat hij zijn trainingspak met politielogo op Marktplaats te koop had aangeboden. Hij had, aldus de chef, moeten weten dat kleding altijd eigendom van de politie blijft.

De rechter in Den Bosch oordeelde donderdag in een kort geding echter dat de korpschef onvoldoende heeft gemotiveerd dat er sprake is van verduistering. In de kledingregeling van de politie staat namelijk niet dat alle goederen met een politielogo eigendom blijven van de politie. Ook had de man, nadat hij in 2015 bij de politie was vertrokken, zelf contact gezocht om te vragen welke bedrijfskleding hij moest inleveren en hij deed dat vervolgens. Het trainingspak hoorde daar niet bij.

De korpschef moet hem daarom weer toestemming geven om beveiligingswerk te doen en hem daartoe een beveiligingspas geven totdat definitief over het bezwaar van de oud-politieman is beslist. Het is in Nederland zo geregeld dat de korpschef beveiligingsmedewerkers screent.

De rechtbank laat nog wel weten dat de man geen verstandige beslissing heeft genomen door het trainingspak op internet te koop aan te bieden. ,,Maar dat is onvoldoende om te kunnen spreken van verduistering en het naast zich neerleggen van rechtsregels.”