nederland

OVSE-waarnemers voor stembusgang in de weer

Door ANP - 09 maart 2017

DEN HAAG/WARCHAU (ANP) – Een internationale missie bekijkt of de Nederlandse verkiezingen goed zijn georganiseerd en uitgevoerd worden. Het zijn de zes waarnemers van een tak van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), het Bureau Democratische Instellingen en Mensenrechten (Odihr). De Nederlandse overheid heeft zoals in eerdere jaren, de OVSE uitgenodigd te komen kijken.

Eerder dit jaar heeft de internationale organisatie na een driedaagse verkenningsmissie in januari beslist wat voor waarnemers er in ons land aan de slag gaan. De missie staat nu onder leiding van de Hongaar Miklós Haraszti en richt zich van 1 tot 18 maart vooral op juridische en organisatorische aspecten. De missie gaat niet het stemmen zelf of het tellen van de stembriefjes controleren. De bevindingen van de missie moeten acht weken na de stembusgang bekend worden.