nederland

Rekenkamer voelt druk bezuinigingen

Door ANP - 29 maart 2017

DEN HAAG (ANP) – De Algemene Rekenkamer heeft vorig jaar iets meer publicaties uitgebracht dan in 2015. Er is vorig jaar een ,,ambitieus werkprogramma” uitgevoerd. Maar het adviesorgaan voelt wel dat er de afgelopen jaren flink is bezuinigd. ,,De vitaliteit van de democratische tegenmacht komt nu onder druk”, schrijft president Arno Visser in het jaarverslag.

De Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals de bedoeling was. De Tweede Kamer en de regering zijn de belangrijkste ‘klanten’.

Vorig jaar zijn onder meer 27 onderzoeksrapporten gepubliceerd en 21 brieven aan het parlement gestuurd. De bezuinigingen die de afgelopen twee kabinetten hebben doorgevoerd, zijn wel merkbaar op de burelen van de rekenkamer. Daarom zijn ,,stevige veranderingen” binnen de organisatie noodzakelijk geworden. In oktober 2016 moesten daardoor reorganisatieplannen worden aangekondigd.

Het controleren van de Rijksoverheid door de Algemene Rekenkamer kostte in 2016 28,8 miljoen euro. Er is 14.000 euro meer uitgegeven dan was begroot.