nederland

‘Toezicht gevaarlijke stoffen schiet tekort’

Door ANP - 02 maart 2017

DEN HAAG (ANP) – Het toezicht op de circa vierhonderd bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen is nog steeds complex georganiseerd en te versnipperd. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vast in een donderdag verschenen rapport over de maatregelen na de ernstige incidenten bij tankopslagbedrijf Odfjell Terminals in Rotterdam.

Die lekkages en uitstoot van gevaarlijke stoffen in de lucht in 2011 en 2012 leidden destijds tot het stilleggen van het bedrijf. De OVV onderzocht daarom in de huidige praktijk de toepassing van de aanbevelingen uit zijn eerste onderzoeksrapport.

Het nieuwe onderzoek toont aan dat er nog steeds tekortkomingen zijn in de beheersing van de veiligheid bij zulke bedrijven. Odfjell heeft volgens de OVV veel gedaan om de veiligheid te verbeteren. ,,Hiermee is een goede basis gelegd, maar er zijn nog veel inspanningen nodig om het gewenste veiligheidsniveau te behalen”, aldus de onderzoeksraad.