nederland

Raad van State wil helderheid over paspoort

Door ANP - 19 april 2017

DEN HAAG (ANP) – De Raad van State wil van het Hof van Justitie in Luxemburg meer weten over het eventueel vervallen van het Nederlandse paspoort van mensen die langer dan tien jaar buiten de Europese Unie wonen. De Afdeling Bestuursrechtspraak schort daarom vier individuele zaken daarover op.

De Afdeling bestuursrechtspraak wil er in Luxemburg achter komen of de Nederlandse regeling, waarbij iemand onder bepaalde omstandigheden automatisch de Nederlandse nationaliteit verliest, in overeenstemming is met bepalingen van de Europese Unie. Daarbij speelt mee dat iemand na het verlies van de Nederlandse nationaliteit ook geen ‘burger van de Europese Unie’ meer is. ,,Hierdoor kan iemand namelijk ook geen aanspraak meer maken op de rechten die daarmee samenhangen, zoals het vrij verkeer van personen”, aldus de Afdeling.