nederland

Veel meer files door ongelukken op de weg

Door ANP - 07 april 2017

LIJNDEN (ANP) – Het aantal files dat ontstaat door ongelukken op de weg is de afgelopen tien jaar fors toegenomen. De filedruk (lengte maal duur van de file) nam weliswaar af, maar het aantal files na ongelukken en de afwikkeling daarvan steeg met ruim 25 procent. Dat heeft de VerkeersInformatieDienst (VID) becijferd.

Vorig jaar waren er 11,5 procent meer ongevalsmeldingen in vergelijking met 2011, terwijl de filedruk als gevolg van ongelukken toenam met bijna 32 procent.

Die filedruk liep tussen 2006 en 2016 terug met 25 procent. Volgens de VID wijzen de cijfers op het belang van een snelle en adequate afwikkeling van ongelukken. De verkeersdienst vindt dat des te meer van belang nu de drukte op het hoofdwegennet weer snel toeneemt.