nederland

Troonrede 2014: ‘Haat zaaien niet getolereerd’

Door Tom Reijner - 16 september 2014

De zomer van 2014 laat ons zien dat vrijheid kwetsbaar is. De feestelijke traditie van Prinsjesdag wordt omgeven door een rouwrand van verdriet door de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne.

Zo opende koning Willem-Alexander zijn tweede Troonrede, sinds hij in april vorig jaar aantrad.

‘De vliegramp boven Oekraïens grondgebied heeft velen direct geraakt, ook in uw verenigde vergadering, en ons allen diep geschokt. In heel het land waren mensen zichtbaar één, in stilte en rouw. Die betrokkenheid en saamhorigheid bieden troost aan iedereen die een groot persoonlijk verlies moet verwerken.’

Smartphone

In zijn rede tot de Staten-Generaal dinsdag, had de Koning veel aandacht voor de gebeurtenissen in de wereld. De ramp met MH17, de situatie in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten maken duidelijk hoe alles met elkaar samenhangt.

De Koning wees erop dat we leven in een open samenleving en dat conflicten die duizenden kilometers ver weg zijn reacties en emoties oproepen in Nederland. ‘Dat is niet nieuw, maar in een tijd waarin iedereen de wereld via de smartphone in zijn hand heeft, is de maatschappelijke impact groter en sneller merkbaar.’

Extremisme

Hij noemde naast Oekraïne ook het geweld in het Midden-Oosten. De haat die elders mensen in het verderf stort, mag niet overslaan naar onze straten, zei de vorst. De internationale onrust stelt volgens Willem-Alexander de veerkracht van de Nederlandse samenleving op de proef. Daarom zijn duidelijke keuzes en een vaste koers nodig. De regering is volgens de koning blij met het brede draagvlak dat daarvoor bestaat.

Haat zaaien, het dreigen met geweld: dat mag nooit worden getolereerd. Extremisme en intolerantie moeten worden bestreden, zei koning Willem-Alexander. Hij wees ook op de bescherming van de rechtsstaat, niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland. Nederland is zich van die taak bewust. Het extra geld dat de regering uittrekt voor Defensie (100 miljoen euro per jaar) is een ‘trendbreuk’ met het verleden, benadrukte Willem-Alexander.

Hij haalde ook nieuwe dreigingen aan, zoals de uitbraak van het ebola-virus in West-Afrika. Dat vraagt om een ‘internationale aanpak’ en noodhulp ter plaatse, om verdere verspreiding tegen te gaan.

Veerkracht

Daarna volgde een opsommingen van beleidsmaatregelen, van onderwijs tot verbetering van het zorgstelsel. De prioriteit van het kabinet ligt bij de bestrijding van de hoge werkloosheid. ‘Mensen die hun baan verliezen of dreigen te verliezen, krijgen zoveel mogelijk middelen aangereikt om aan de slag te blijven of een nieuwe baan te vinden.’

De Koning benadrukte dat Nederland een exportland is en dat daar veel geld mee wordt verdiend. ‘Binnenlandse groei en banen ontstaan voor een groot deel in het buitenland. De regering wil daarom het beleid gericht op een aantrekkelijk investeringsklimaat en actieve ondersteuning van het exporterende bedrijfsleven versterken.’ De ambitieuze agenda met handelsmissies wordt met kracht doorgezet, zei de Koning.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.