nederland

De voor- en nadelen van het uitkeringsverdrag met Marokko

Door Elif Isitman - 10 oktober 2014

Vrijdag is het voorstel van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) om het uitkeringsverdrag met Marokko op te heffen door de ministerraad aangenomen. De wet wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd.

Asscher wil de uitkeringen aangepast zien aan de koopkracht van Marokko en wil de export van de kinderbijslag naar Marokko helemaal stopzetten. Het uitkeringsverdrag met Marokko werd in 1970 gesloten en regelt dat Nederlandse uitkeringen naar Marokko kunnen worden geëxporteerd.

Voordelen

Het voorstel van Asscher heeft vooral principiële voordelen. Nederland onderhandelt namelijk al jaren met Marokko over de aanpassing van het verdrag, maar zonder resultaat.

Op financieel vlak zou de afschaffing van het verdrag voor Nederland een opbrengst van tussen de zeven en de negen miljoen euro opleveren. Dat is, met oog op de honderden miljoenen aan uitkeringen die Nederland jaarlijks naar het buitenland exporteert, een druppel op de gloeiende plaat.

Bij andere landen buiten de EU zijn dit soort maatregelen al doorgevoerd maar de aanpassing op het verdrag met Marokko laat tot nog toe op zich wachten.

Motie

Tweede Kamerlid Anoushka Schut (VVD) diende eerder al een motie in waarin ze de opheffing van het verdrag eiste en de wet die de export van kinderbijslag mogelijk maakt zou stoppen. Zij werd hierin gesteund door de fracties van PVV, SGP, CDA, ChristenUnie en VVD, en de motie werd aangenomen.

Schut liet zich hier in maart over uit in EenVandaag: ‘Drie jaar lang onderhandelen we al met Marokko om dat verdrag aan te passen en de uitkeringen te kunnen verlagen, maar dat wil Marokko helemaal niet. Er zit maar één ding op en dat is het verdrag per direct opzeggen.’

VVD

Maar opzeggen van het verdrag heeft ook enkele nadelen. Zo zou de beslissing op diplomatiek niveau een negatieve impact kunnen hebben.

De afschaffing zou vooral gevolgen hebben voor minister Ivo Opstelten (VVD) en staatssecretaris Fred Teeven (VVD) van Veiligheid en Justitie. Zij hebben de samenwerking met hun collega’s in Marokko sterk verbeterd, waardoor Marokkaanse criminelen die na misdrijven naar Marokko vertrekken daar ook worden vervolgd en berecht.

De VVD vreest dat Marokko de medewerking bij het uitzetten en berechten van uitgeprocedeerde asielzoekers en criminele immigranten zal stopzetten.

 

Minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) lijkt optimistischer. Hij denkt dat de handel tussen Nederland en Marokko, die overigens gering is, geen schade op zal lopen door het wetsvoorstel.

 

Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.