nederland

Kreeg Bouyeri hulp? Nieuw onderzoek Theo van Gogh

Door Shari Deira - 09 oktober 2014

Minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) laat toch opnieuw kijken naar de moord op Theo van Gogh. Aanleiding daarvoor zijn uitspraken van hoofdofficier Frits van Straelen over eventuele medeplichtigen.

In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt Plasterk dat Van Straelen dit vermoeden al eerder heeft uitgesproken, maar dat daar geen concrete aanwijzingen voor zijn. Desondanks laat Plasterk de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten opnieuw naar de zaak kijken.

Hulp

‘Gezien de grote maatschappelijke impact van deze gebeurtenis en de vragen die er kennelijk nog leven over het handelen van de AIVD in dezen na 2 november 2004, zal de CTIVD gevraagd worden ook dit te onderzoeken,’ schrijft Plasterk.

Van Straelen zei vorige maand in Dossier EenVandaag dat hij ervan ‘overtuigd’ is dat Mohammed Bouyeri hulp heeft gekregen bij de moord. ‘Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat er mensen de route van Theo van Gogh zijn nagegaan en voor het vuurwapen hebben gezorgd.’

Bovendien was er kritiek op het handelen van de AIVD in deze zaak. De inlichtingendienst zou hebben verzuimd informatie ‘dat de Hofstadgroep met iets bezig was, te delen met de regionale politiekorpsen en inlichtingendiensten’.

Herhaling

De uitspraken van Van Straelen in het televisieprogramma zijn volgens Plasterk niet gebaseerd op nieuwe informatie. Het gaat slechts om een herhaling ‘van wat in dit kader door hem ter terechtzitting in 2005 al is opgemerkt’.

Het onderzoek naar de vermoedens van Van Straelen heeft ‘onvoldoende bewijs‘ opgeleverd. ‘Ook uitgebreid onderzoek naar de herkomst van de wapens en mogelijke financiële ondersteuning heeft niets opgeleverd,’ schreef Plasterk eerder aan de Tweede Kamer.

Onderzoek

Op verzoek van PVV-leider Geert Wilders en SP-Kamerlid Ronald van Raak zou er een debat komen over de zaak, maar dat is op hun verzoek van de agenda gehaald. Ze willen eerst de uitkomst van het onderzoek afwachten.

Van Raak wilde in 2008 al dat er opnieuw naar de zaak werd gekeken en is blij dat dat nu alsnog gebeurt. ‘Ik hoop dat de CTIVD de geur van doofpot rond deze zaak kan doen verdwijnen.’ VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff vindt dat er ‘mist’ was blijven hangen rond de zaak, en vindt het alleen daarom al goed dat er nader onderzoek naar de zaak komt.

Wat het CTIVD precies gaat onderzoeken, is nog onduidelijk. ‘De opdracht is nu vrij breed. We kijken ook naar de vragen die er nog leven,’ zegt Hilde Bos, secretaris van de commissie.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.