nederland

Ziekenhuis St Jansdal beste ziekenhuis in afgelopen vijf jaar

Door Arthur van Leeuwen - 28 oktober 2014

Optimale dienstverlening, veilige medische zorg: het jaarlijks onderzoek ‘De beste ziekenhuizen’ van Elsevier zet alle resultaten van 2010 tot en met 2014 op rij.

Zestien Nederlandse ziekenhuizen leverden de afgelopen vijf jaar een bovengemiddelde prestatie in Elseviers onderzoek De beste ziekenhuizen.

Eindscore

Het Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk behaalde gemeten over de jaren 2010 tot en met 2014 de hoogste eindscore van alle ziekenhuizen.

Het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp onderscheidt zich als patiëntgericht ziekenhuis, het FlevoZiekenhuis in Almere en het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam onderscheiden zich in de waarborgen rond de medische zorg.

Kwaliteit

Veilig, nauwgezet en up-to-date in de medische zorg, betrouwbaar en solide als organisatie, en optimaal als begeleider en voorlichter van de patiënt. Dat zijn de kwaliteitseisen die Elsevier stelt aan de Nederlandse ziekenhuizen. De ziekenhuizen met de beste resultaten voor alleen het jaar 2014 zijn het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam, het Spaarne Ziekenhuis en het HagaZiekenhuis in Den Haag.

Met ondersteuning van bureau SiRM beoordeelde Elsevier 91 Nederlandse ziekenhuizen op 515 punten.

Voor het onderzoek zijn openbare, feitelijke gegevens gebruikt die de ziekenhuizen verplicht aanleveren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland, aangevuld met zogeheten ‘volumenormen’ voor operaties. Dat zijn minimum-normen die wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten aanhouden voor het aantal operaties dat een ziekenhuis moet verrichten, zoals bij darmkanker of heupvervanging, willen de artsen en verpleegkundigen voldoende ervaring hebben wil de patiënt zich in veilige handen weten.

Verhouding

De ziekenhuizen zijn beoordeeld op het functioneren over de volle breedte, van de dienstverlening en service aan patiënten en de wachttijden voor behandeling en opname, tot de veiligheid en effectiviteit van de medische zorg.

De beoordeling geeft aan hoe de prestaties van het ziekenhuis zich verhouden tot het gemiddelde van alle 91 onderzochte ziekenhuizen. Het gaat dus niet om een absoluut kwaliteitsoordeel.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.