nederland

Raad van State heeft gesproken over Sint en Piet: einde discussie?

Door Servaas van der Laan - 12 november 2014

De gemeente Amsterdam had bij de vergunningverlening aan de Sinterklaasintocht geen rekening hoeven houden met een eventueel discriminerend karakter van de figuur van Zwarte Piet, zo oordeelt de Raad van State. Is de discussie daarmee nu klaar?

‘Een sprookjesfiguur die voor de rechtbank wordt gedaagd. In wat voor wereld leven wij?’ vroeg Geert Vandenhende van het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen zich deze week af in Brandpunt.

Onze zuiderburen kijken hoofdschuddend naar Nederland waar fictieve personages uit een kinderfeest door een clubje Amsterdamse lobbyisten voor het tribunaal worden gesleept. ‘De magie van het kinderfeest wordt in Nederland stukgeslagen,’ zegt Rik Torfs, rector van de universiteit van Leuven.

Sprookjesfiguur

En inderdaad, vandaag moest de Raad van State, een door keizer Karel V voor zeer serieuze kwesties in het leven geroepen adviesorgaan, zich uitspreken over sprookjesfiguren. De hele week werd in kranten, op de radio en in tv-programma’s uitgekeken naar deze ‘belangrijke’ uitspraak. Het leek alsof voor een week álle media in Nederland stiekem werden aangestuurd door de redactie van De Speld.

De Raad van State wil de vingers niet branden aan de discussie en vindt het terecht dat de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) dit ook niet deed bij het toekennen van de vergunning voor de intocht. Een burgemeester moet de afweging maken of de openbare orde en veiligheid bij een aangevraagd evenement kan worden gegarandeerd. Het is niet aan de burgemeester om te toetsen of er eventueel een discriminerend effect zou uitgaan van Zwarte Piet. Een bestuursrechter die de beslissing van de burgemeester moet toetsen, zo oordeelt de Raad van State, mag dus ook niet bepalen of een figuur racistisch kan worden geïnterpreteerd of niet.

Einde discussie?

Nu de hoogste bestuursrechter van Nederland zich over de zaak heeft uitgesproken, lijkt dit het einde van de discussie te zijn. Ook omdat het toonaangevende Sinterklaasjournaal de hoofdpiet dinsdag gewoon de hoofdpiet liet zijn zoals wij hem kennen.

Maar de Raad van State kwam aan het einde van het advies nog met een tip voor de anti-Zwarte Pietenlobbyisten: ‘De vraag of de figuur van ‘Zwarte Piet’ daadwerkelijk in strijd is met grondrechten kan niettemin aan een rechter worden voorgelegd, maar dan niet in een procedure tegen de burgemeester over de evenementenvergunning voor de Sinterklaasintocht. Denkbaar is dat bij de burgerlijke rechter een procedure wordt gestart op grond van onrechtmatige daad tegen de organisatoren of uitvoerders van het evenement of dat aangifte wordt gedaan van veronderstelde strafbare feiten.’

Terwijl het grootste deel van Nederland zich opmaakt voor het jaarlijkse kinderfeest zal het gestoei om een sprookjesfiguur in Amsterdam nog wel even doorgaan.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.