nederland

PvdA: ‘Levenslang veroordeelden moeten zicht krijgen op vrijlating’

Door Elif Isitman - 06 januari 2015

Veroordeelden met een levenslange gevangenisstraf moeten volgens PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt zicht krijgen op vrijlating. De zaak van de gevangene moet eens in de vijfentwintig jaar opnieuw worden geëvalueerd.

Dit zegt Recourt in dagblad Trouw. Recourt, tevens oud-rechter, vindt levenslang ‘perspectiefloos’ zitten inhumaan: ‘Dat is een uitgestelde doodstraf’.

Perspectief

In Nederland betekent ‘levenslang’ ook echt levenslang: veroordeelden zitten tot hun dood in de gevangenis. Recourt geeft toe dat levenslang in sommige gevallen de enige oplossing is, maar vindt wel dat gevangenen een perspectief op vrijlating moeten krijgen.

Hiermee bedoelt de PvdA’er dat er eens in de vijfentwintig jaar een evaluatie van de zaak plaatsheeft: in hoeverre is er kans op herhaling en hoe staan de slachtoffers er nog in? Hij ziet een rol van slachtoffers voor zich bij de toetsing.

Gratie

Volgens Recourt gaat het erom ‘dat een veroordeelde bij het ingaan van zijn straf ook voor zijn geestelijk welbevinden weet: het is een heel lange tijd de ik de gevangenis moet doorbrengen, maar als ik m’n best doe, is er perspectief.’

Recourt vindt dat de huidige gratieregeling onvoldoende perspectief biedt voor gevangenen, omdat er vrijwel nooit gratie wordt verleend. Bij gratie wordt een levenslange gevangenisstraf omgezet naar een tijdelijke. Besluiten over gratie worden genomen door het ministerie van Justitie. Sinds 1986 zijn er in totaal twee gratieverzoeken gehonoreerd: één wegens goed gedrag en één wegens terminale ziekte.

Op dit moment zitten 34 personen in totaal in Nederland een levenslange gevangenisstraf uit.

Vorige week werd bekend dat de Belgische gevangene Frank van den Bleeken euthanasie mag ondergaan omdat hij te ernstig zou lijden onder zijn gevangenschap. Hij is veroordeeld voor moord en verkrachting en zit een levenslange gevangenisstraf uit in het Belgische Turnhout.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.