nederland

CDA: senatoren moeten zich verantwoorden in Provinciale Staten

Door Carla Joosten - 13 maart 2015

Provinciale Staten moeten de mogelijkheid krijgen om leden van de Eerste Kamer ter verantwoording te roepen. Uitgenodigde senatoren zouden moeten kunnen deelnemen aan de beraadslagingen in de provincie.

Dat stelt het CDA in Limburg voor. De partij wil dat senatoren bij het toetsen van nationale wetgeving rekening gaan houden met de gevolgen ervan voor provincies en dan met name voor grensprovincies.

Dat is volgens het CDA hard nodig nu de grenzen vervagen en het vrije verkeer ingrijpende gevolgen voor de regio’s heeft. Overigens heeft CDA-lijsttrekker Eddy van Hijum in Overijssel hetzelfde voorstel gedaan.

Mandaat

Provinciale Staten kiezen om de vier jaar de leden van de Eerste Kamer, maar praktische inhoud wordt aan die getrapte verkiezing niet gegeven. De Limburgse CDA-lijsttrekker Ger Koopmans wil de band verstevigen zodat de Eerste Kamerleden weten wat er in Limburg speelt.

‘Door hun verkregen mandaat vanuit de Provinciale Staten dienen de Leden van de Eerste Kamer zich (als het ware) ook uit te spreken en te verantwoorden, zoals een direct gekozene zich ook geroepen dient te weten richting zijn kiezer. Als voorbeeld kan de specifieke situatie als grensprovincie worden genoemd. Deze situatie vereist een wetgeving die inspeelt op de behoefte vanuit de regio’s die grenzen aan buurlanden,’ schrijft Koopmans aan gouverneur Theo Bovens.

Inlichtingen

Om zijn plan te realiseren dient Koopmans na de verkiezingen van 18 maart een ordevoorstel in bij Provinciale Staten.

Hij trekt de vergelijking met de optredens van Europarlementariërs in de Tweede Kamer.

Nederlandse leden van het Europees Parlement nemen een keer per jaar deel aan een debat over de Europese Unie. Dat is zo in 2006 geregeld op voorstel van PvdA’er Frans Timmermans, destijds PvdA-Kamerlid, nu Europees commissaris.

Koopmans wil dat Provinciale Staten kunnen besluiten om senatoren uit te nodigen om inlichtingen te verstrekken en deel te nemen aan debatten. ‘Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een Statenlid genomen voordat met de beraadslaging over het desbetreffende onderwerp of voorstel een aanvang wordt genomen,’ schrijft de CDA’er.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.