nederland

Eindelijk druppelen ook de uitslagen van de waterschappen binnen

Door Servaas van der Laan - 19 maart 2015

U zat er ongetwijfeld al de hele dag op te wachten: de verkiezingsuitslagen van de waterschappen. Eindelijk druppelen ze nu binnen.

Hoe de Provinciale Statenverkiezingen zijn afgelopen, wist u al. De stembureaus maakten haast met het verzamelen van de stemmen, omdat persbureau ANP daar om had gevraagd.

Met de uitslagen voor de waterschappen was er beduidend minder haast. Maar eindelijk druppelen de eerste resultaten nu ook binnen. De opkomstpercentages zijn in ieder geval hoopgevend. Dat is ook niet zo raar, omdat vorige keer nog apart moest worden gestemd en de waterschapsverkiezingen nu samen zijn gevoegd bij de Provinciale Statenverkiezingen. Bekijk hier onder de (voorlopige) resultaten:

Aa en Maas

Voorlopige zetelverdeling:

Partij Zetels
CDA 7
Water Natuurlijk 6
VVD 4
PvdA 2
Algemene Waterschapspartij 2
50Plus 2

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het aantal uitgebrachte geldige stemmen is tot nu toe 398.284. Er zijn ongeveer 17.000 blanco of ongeldige stemmen uitgebracht. De VVD is de grootste partij met 75.131 stemmen, gevolgd door de PvdA met 69.331 stemmen en Water Natuurlijk met 62.411 stemmen. Er zijn 17 van de 23 zetels bekend, de zes restzetels worden verdeeld zodra alle stemmen zijn geteld. Houd deze website in de gaten.

Brabantse Delta

Partij Zetels
VVD 4
CDA 4
Ons Water 4
West-Brabant Waterbreed 3
Water Natuurlijk 3
PvdA 3
50Plus 1
Algemene Waterschapspartij 1

Delfland

Voorlopige zetelverdeling:

Partij Zetels
Algemene Waterschapspartij 4
VVD 4
PvdA 3
CDA 3
Water Natuurlijk 3
Partij van de Dieren 2
50Plus 1
ChristenUnie/SGP 1

De Dommel

Partij Zetels
Water Natuurlijk 6
CDA 5
PvdA 4
VVD 4
50Plus 2
Algemene Waterschapspartij 1
Werken aan Water 1
TVP/Ouderen NU 0

Wetterskip Fryslân

Partij Zetels
Water Natuurlijk 3
CDA 3
PvdA 2
Lagere Lasten Burger 2
ChristenUnie 2
FNP 2
VVD 2
Bedrijf, Boer en Burger 1
Partij voor de Dieren 1
50Plus

Groot Salland

De uitslag van de waterschapsverkiezingen bij Groot Salland is bekend op donderdagavond 19 maart. Om 20.00 uur wordt de voorlopige uitkomst bekend gemaakt in het hoofdkantoor van het waterschap in Zwolle. Iedereen is daarbij van harte welkom. Klik hier voor meer informatie>

Hollandse Delta

Dit waterschap heeft de uitslagen nog niet bekendgemaakt. Houd deze website in de gaten voor de uitslagen.

Hollands Noorderkwartier

Partij Zetels
Groen Water & Land 5
Water Natuurlijk 4
CDA 4
VVD 4
PvdA 3
Boeren Burgers Waterbelang 1
Algemene Waterschapspartij 1
50Plus 1

Hunze en AA’s

Partij Zetels
Water Natuurlijk 4
CDA 2
PvdA 2
Partij voor de Dieren 2
VVD 2
Algemene Waterschapspartij 2
ChristenUnie 1
50Plus 1

Noorderzijlvest

Partij Zetels
Water Natuurlijk 4
PvdA 2
CDA 2
Betaalbaar Water 2
ChristenUnie 2
VVD 2

Peel en Maasvallei

De waterschapsverkiezingen zijn voorbij. Nu is het wachten op de uitslag. Vanmiddag worden de gegevens van de dertien gemeenten verzameld, ambtelijk beoordeeld en digitaal verwerkt. Daar rollen dan in de loop van de avond de voorlopige uitslagen van deze verkiezingen uit. Morgenvroeg, vrijdag 20 maart, is er om 11.00 uur een bijeenkomst in het waterschapskantoor voor de kandidaten en pers waar de voorlopige uitslag gepresenteerd wordt. Aansluitend wordt de voorlopige uitslag gepubliceerd op internet. Houd deze site in de gaten>

Reest en Wieden

Dit waterschap heeft de uitslagen nog niet bekendgemaakt. Houd deze website in de gaten voor de uitslagen.

Rijn en IJssel

Voorlopige zetelverdeling:

Partij Zetels
CDA 6
Water Natuurlijk 5
PvdA 3
VVD 3
Vrienden van de Berkel 2
Vereniging Kleine Kernen 1
Algemene Waterschapspartij 1
50Plus 1
Ondernemen Waterschap 0

Rijnland

Voorlopige zetelverdeling:

Partij Zetels
CDA 4
VVD 4
Water Natuurlijk 3
PvdA 3
Algemene Waterschapspartij 2
ChristenUnie/SGP 2
Partij voor de Dieren 2
50Plus 1
Partij voor Mens en Spirit 0

Rivierenland

Voorlopige zetelverdeling:

Partij Zetels
CDA 4
Water Natuurlijk 3
PvdA 3
VVD 3
Lokale Regiobelangen Rivierenland 2
SGP 2
ChristenUnie 2
Algemene Waterschapspartij 1
Partij voor de Dieren 1
50Plus 1
Fractie Huiseigenaren 0
PSP ’92 0

Roer en Overmaas

Dit waterschap heeft de uitslagen nog niet bekendgemaakt. Houd deze website in de gaten voor de uitslagen.

Scheldestromen

Partij Zetels
CDA 4
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen 3
SGP 3
VVD 3
Partij voor Zeeland 3
PvdA 2
Water Natuurlijk 2
ChristenUnie 1
Algemene Waterschapspartij Zeeland 1

Schieland en de Krimpenerwaard

Dit waterschap heeft de uitslagen nog niet bekendgemaakt. Houd deze website in de gaten voor de uitslagen.

De Stichtse Rijnlanden

Partij Zetels
Water Natuurlijk 6
VVD 4
CDA 3
PvdA 3
Partij voor de Dieren 3
Waterschap Inwonersbelangen 1
Algemene Waterschapspartij 1
ChristenUnie 1
SGP 1

Vallei en Veluwe

Donderdag 19 maart om 15.00 uur maakt dijkgraaf Tanja Klip-Martin de voorlopige uitslag bekend van de waterschapsverkiezingen in Waterschap Vallei en Veluwe. Kort na 15.00 uur wordt de uitslag gepubliceerd op deze site >

Vechtstromen

Op 18 maart brengt Nederland zijn stem uit voor de landelijke Waterschapsverkiezingen. Heel Nederland? Nee, niet in het beheergebied van waterschap Vechtstromen. Daar hebben de inwoners hun stem in november 2013 al uitgebracht in verband met de fusie tussen Velt en Vecht/Regge en Dinkel.

Zuiderzeeland

Dit waterschap heeft de uitslagen nog niet bekendgemaakt. Houd deze website in de gaten voor de uitslagen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.