nederland

Teruglezen: Kamerdebat over aftreden Opstelten en Teeven

Door Servaas van der Laan - 10 maart 2015

In de Tweede Kamer is maandagavond gedebatteerd over de rol van premier Mark Rutte (VVD), minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) en diens staatssecretaris Fred Teeven (VVD) in de zaak met Cees H.. Lees hier terug wat er vanavond in het debat is gezegd.

22.10 Het debat is afgelopen en daarmee is ook deze liveblog tot een einde gekomen.

22.06 – Rutte gaat mee met de haast die de Kamer wil maken met het onderzoek naar de deal. Rutte vraagt om dat onderzoek zo breed mogelijk uit te voeren. Rutte kon nog niets zeggen over de geheimhouding van betrokken personen. ‘Dit zal bij de opdracht van het onderzoek duidelijk moeten worden’.

22.03 – Debat gaat verder met de beantwoording van de tweede termijn vragen door premier Rutte.

Rutte vraagt Van Ojik nog eens naar de microfoon te komen om duidelijk te maken wat hij precies wilde weten. Van Ojik kon dit niet afslaan. ‘Mijn veronderstelling is dat als de premier meer handelend had opgetreden het aftreden om een bonnetje niet nodig was geweest’. Rutte zei het hier niet mee eens te zijn. ‘Ik ben er voortdurend betrokken bij geweest. Ik vrees dat nog meer regie van mijn kant had geleid tot het blijven van de bewindslieden’.

21.51Kamerdebat geschorst tot 22.00 uur

21.47 – Aan het einde van de tweede termijn van de vragenronde nog wat venijn tussen Pechtold en Zijlstra. De opmerking ‘wij staan debatten toe’ valt verkeerd bij Pechtold. ‘Dat vind ik van de bovenste arrogantie,’ zegt Pechtold. ‘We hebben 41 zetels dus ja, als VVD staan wij debatten toe of niet door er voor of tegen te stemmen. Aan Pechtold wil ik zeggen, sorry, maar zo is het. Ik ben klaar.’

21.40 – Zijlstra: ‘Geen van de aanwezigen weet nu eigenlijk hoe het zit. Daarom sluiten wij ons aan bij de motie van Slob. We willen weten wat nu beelden zijn en wat feiten.’

21.35 – Samsom: Vanwege nieuw feit, namelijk de bevestiging van het bedrag van 4,7 miljoen gulden, sluiten wij ons aan bij de motie van Slob.’ Ook zegt Samsom dat er lessen moeten worden getrokken uit datgene dat de onafhankelijke onderzoekscommissie naar voren halen.

21.33 – Roemer: ‘Minister-president blijft er omheen draaien en brengt de zaak terug tot een bonnetje…. Na het debat van vandaag moeten we vaststellen dat het er allemaal niet geloofwaardiger op is geworden… Keer op keer lijkt optimisme van premier op nonchalance te lijken…wat boeit het mij dat we een crimineel niet hebben geplukt maar rijker hebben gemaakt… wat boeit het mij dat ik bewindspersonen blijf verdedigen die een paar dagen later afscheid moeten nemen. Het had de premier moeten boeien.’

21.31 – Pechtold: ‘minister-president moet laten zien dat hij kijkt naar waar hij zijn regie-rol heeft laten liggen. Onderzoek moet ook hier antwoorden op geven’.

21.30 -Tunahan Kuzu is blij dat Rutte ‘halve toezegging’ heeft gedaan om bij de benoeming van nieuwe bewindspersonen te letten op diversiteit.

21.27 – Wilders is nog niet klaar met Rutte. Hij snapt niet dat Rutte nooit heeft doorgevraagd bij Fred Teeven. ‘De onderste steen moet boven. Wat wist Fred Teeven en wat heeft ie er mee gedaan. Dat moet onderdeel zijn van het onderzoek naar deze deal. Premier Rutte heeft ieder gezag, iedere geloofwaardigheid verloren. Hij heeft zijn partij en de burger de afgrond in geduwd. En de burger betaalt de prijs hiervoor. 18 maart krijgt iedereen de kans om Rutte naar huis te sturen. Genoeg is genoeg’.

21.20 – Buma ‘Premier zag als enige bananenschil niet liggen. Opnieuw blijkt dat deze minister-president te lichtvaardig is. Van een premier mag worden verwacht dat hij bananenschillen ziet liggen en omzeilt. Je mag verwachten dat hij voor de toekomst zijn les heeft geleerd.’

21.17 – Debat gaat weer verder met een motie van Arie Slob: verzoek tot onafhankelijk onderzoek naar deal Cees H. De motie wordt door de hele Kamer gesteund, inclusief regeringspartijen PvdA en VVD.

20.55 Het debat is geschorst tot 21.15 uur.

20.41 – De informatie van Pechtold klopt. Het volgende bericht komt om 20.41 binnen op ANP: 
‘Cees H. heeft geen bezwaar tegen het openbaar maken van de deal tussen hem en het Openbaar Ministerie. H. zegt dinsdagavond in een gesprek met televisieprogramma Nieuwsuur dat hij niets te verbergen heeft en dat hij geen tegenprestatie heeft geleverd voor de 4,7 miljoen gulden die hij kreeg, zoals dinsdag door meerdere bronnen werd gesuggereerd.

Op de vraag of oud-staatssecretaris Fred Teeven, die de deal met H. in 2000 sloot als officier van justitie, details mag prijsgeven zegt H.: ‘Hij mag het van mij zeggen. Ik weet wat er is afgesproken’. Teeven heeft nu nog een geheimhoudingsplicht.

In Nieuwsuur reageert H. voor het eerst op de ophef die ontstond over de deal en het bedrag dat daarmee was gemoeid. Hij zegt dat te doen omdat hij niet wil worden afgeschilderd als informant van justitie. ‘Dat wil ik uit de wereld hebben’, vertelt hij.’

20.35 – Volgens Pechtold spreekt Cees H. vanavond over de deal die hij maakte met het OM. Hij zou zeggen dat hij er geen problemen mee heeft dat de deal openbaar wordt gemaakt, dat het bedrag van 4,7 miljoen gulden klopt en dat hij er geen tegenprestaties voor heeft geleverd.

Rutte zei niet te willen speculeren over ‘een berichtje in de media’. Pechtold: ‘u bent deze week twee bewindslieden kwijtgeraakt door “een berichtje in de media”, dus ik adviseer u dit toch iets meer serieus te nemen.’ Rutte: ‘Touché’.

20.31 – Buma is het zat dat Rutte alle vragen van zich af wuift. De CDA’er vraagt zich waarom Rutte er niets aan heeft gedaan dat deze ‘banenenschil’ tot een uitglijder van Opstelten en Teeven heeft kunnen leiden. ‘Ik wil de premier vragen eens naar zijn eigen optreden te kijken’.

Volgens Rutte heeft hij gedurende het hele proces met alle betrokkenen gesproken. De regie is hij dus nooit kwijt geweest.

‘Dan zou ik de premier willen vragen eerst eens na te denken voordat hij de media in gaat om zaken te verdedigen die helemaal niet meer te verdedigen zijn,’ zei Buma.

20.22 ‘Hoe kan Teeven nu aan de ene kant zeggen dat het een goede deal was, maar aan de andere kant zeggen dat hij de details niet meer weet?’ vraagt Pechtold zich af. Rutte houdt vol bij de feiten te blijven.

20.09 Rutte wil wachten tot de aanstelling van de nieuwe minister voltooid is, en zegt ‘niet tegen’ een onafhankelijk onderzoek te zijn. ‘Er zijn op dit moment teveel vragen, en die moeten we inderdaad beantwoorden.’ Daar is tijd voor nodig, vindt de premier.

20.03 Ook Bram van Ojik vraagt opnieuw of Rutte na woensdag aan Opstelten of Teeven heeft gevraagd of het bedrag dat door Nieuwsuur onthuld werd klopte of  niet. ‘Nee,’ is het antwoord.

19.56 ‘Hoe langer de minister president aan het praten is, hoe ongeloofwaardiger hij wordt’, aldus Roemer. Hij wil terug naar de rol van de minister president en trekt wederom zijn geloofwaardigheid in twijfel: ‘Niemand maakt mij wijs, ook de premier niet, dat de premier al heel lang wist van de staatssecretaris waar het precies over ging. Waarom heeft hij niet ingegrepen toen hij doorhad dat het een rommeltje was?’

19.48 Pechtold beschuldigt Rutte ervan dat niets hem uitmaakt ‘behalve dat het gevonden werd in een verkeerd bestand’. Hij verbaast zich dat niemand ooit is nagegaan of Opstelten wel goede informatie aan het verstrekken was.

Rutte: ‘De vraag om de precieze omvang was relevant in vorig jaar maart. Toen was de indruk gewekt dat het daar genoemde bedrag ook het precieze bedrag was dat was overgemaakt naar Cees H. Dat is vervolgens rechtgezet.’

Andere zaken zijn volgens de premier ‘de precieze omvang van het bedrag, de vraag of het college van pg’s (procureurs-generaal) op de hoogte was van het bedrag’.

Pechtold vindt dat ‘de hoogte van het bedrag er alles toe doet’. Volgens hem moet worden uitgezocht of de belasting ontdoken is.

‘Is de premier het met de Kamer eens dat er extern onderzoek moet komen hoe hoog het bedrag precies is geweest, of de belasting is ontdoken en op welk niveau de Belastingdienst is buitengesloten.’

19.42 CDA’er begint zich ‘in toenemende mate te verbazen over de verdediging van de premier’. Rutte zou volgens hem de redenen van vertrek ‘steeds klein blijven maken’. ‘Ik vraag de minister president daarop de reflecteren’. Rutte haalt weer de hoogte van het bedrag af: ‘Opstelten had namelijk geredresseerd hoe het zat met die bedragen’. Maar de bedragen waren volgens Rutte echter wel relevant: ‘dat willen we natuurlijk weten’. De uitzending van Nieuwsuur was aanleiding voor hem op opnieuw te gaan zoeken, en dat werd uiteindelijk gevonden uit een bestand waarvan Opstelten volgens Rutte in de veronderstelling was dat het een ‘afgesloten route was’.

‘De vindplaats was een plek waarvan hij dacht: daar zal het niet gevonden worden.’

19.33 Roemer vraagt opnieuw waarom Rutte de minister zo in bescherming heeft genomen. Rutte haalt opnieuw de reconstructie aan en zegt dat dit verder uitgezocht moet worden. ‘Dat is geenszins een antwoord op mijn vraag,’ zegt Roemer, waarop hij zijn vraag herhaalt en toevoegt: ‘waarom geeft de premier niet toe dat hij een inschattingsfout en een beoordelingsfout heeft gemaakt?’

Volgens Rutte waren er sinds vorig jaar twee vragen die nog restten: ‘Wat is nou de precieze omvang van het bedrag, en ten tweede, is dat bonnetje nog te vinden?’ Deze antwoorden kwamen voort uit een route waarvan Opstelten zelf had gezegd dat deze was afgesloten.’

Hierop zegt Arie Slob dat de minister juist op basis van de feiten die volgens de premier ‘niet relevant’ zouden zijn, is opgestapt.

19.31 Buma vindt dat de premier dit weekend ‘had moeten zien dat er een risico was,’ en zich niet achter de twee opgestapte bewindslieden had moeten blijven staan. Rutte vindt dat Opstelten te weinig eer krijgt voor het maken van de reconstructie.

19.28 ‘Hoe kan het nou zijn en is de premier met mij geïnteresseerd hoe het kan dat de journalist het letterlijke bedrag weet vanuit het ministerie, zonder dat het prehistorische systeem daarvoor is opgewekt?’, vraagt Pechtold zich af.

19.24 Rutte start zijn beantwoording met de manier waarop het bonnetje opdook: ‘het is niet een relevant punt, maar wel een interessant punt,’ aldus de premier. De Kamer is volgens hem ‘te laat geïnformeerd en niet juist geinformeerd’. Hij blijft bij zijn eerdere uitspraken staan dat Opstelten een goede bewindsman is.

19.20 Het debat wordt hervat. Alexander Pechtold start met een punt van orde: hij wil alle gespreksverslagen van staatssecretaris Teeven met de directeur generaal van Justitie over dit onderwerp uitgedeeld aan de Kamer hebben. Mark Rutte zegt dat er alleen persoonlijke aantekening is, en dat hij het moeilijk vindt om dit soort persoonlijke dingen openbaar te maken.

Pechtold vindt dat een ‘persoonlijke’ notitie niet bestaat als het over dit soort zaken gaat: ‘als de aantekeningen niet worden geopenbaard, neemt de argwaan van de Kamer toe.’

Rutte zegt dat de aantekeningen niet in het dossier zijn opgenomen, maar hij belooft ‘zo’ met een constructieve oplossing te komen.

19.17 de Kamerleden druppelen langzaam binnen voor het vervolg van het debat.

18.17 Einde eerste termijn. Premier Rutte bereidt zich tijdens dinerpauze voor op beantwoording van de vragen. Het debat gaat verder om 19.15 uur.

18.16 Volgens Rutte is er geen verslag gemaakt van het gesprek tussen Teeven en Opstelten. Dit kan dus niet aan de Kamer worden gestuurd, zoals Pechtold vroeg.

18.07 – ‘De hoofdrolspelers zijn ontkomen via de achterdeur,’ zegt Marianne Thieme van Partij voor de Dieren. ‘Past het taxatievermogen van de premier wel bij zijn functie. En zijn het premierschap en het partijleiderschap van de VVD niet te veel door elkaar gaan lopen?’ Ook Thieme zei dat er bij Justitie wel heel veel kwijtraakt. Van fotorolletjes van Srebrenica tot tapgesprekken met Van Rey.

17.28 – Pechtold wil dat het gespreksverslag tussen Opstelten en Teeven over deal Cees H. naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

17.25 – Halbe Zijlstra (VVD): ‘Ik voorzag een debat dat stevig zou zijn vanwege Cees H. Een debat waar veel onduidelijkheden zijn, vanwege geheimhouding, ook irritaties, ook bij mijzelf. Er is niets irritanter dan dat je iets niet boven water kunt tillen,’ zei Zijlstra. ‘Het bonnetje is niet boven tafel gekomen,’ zei Zijlstra. ‘En dat is de reden waarom de minister zijn verantwoordelijkheid heeft genomen.’ Volgens Zijlstra moet het wel om de feiten blijven gaan.
Interventie Wilders: denkt Zijlstra nou echt dat Teeven niet wist dat het om 4,7 miljoen gulden ging’. Zijlstra zei dat in dit dossier ‘al te veel wordt gedacht. Teeven heeft hier te maken met geheimhouding. Ik weet het niet’.
Wilders noemde het volstrekt ongeloofwaardig dat Teeven het niet zou weten. ‘Heeft u ooit aan de heer Teeven gevraagd “ging het om 4,7 miljoen gulden of niet”? Zijlstra: ‘Teeven is gebonden aan geheimhouding en kan hier dus niets over zeggen. Een dergelijk gesprek heeft dus nooit plaatsgevonden. Voor zover ik kan overzien, is er met de desbetreffende deal niets mis geweest. Het is niet aan mij om daar 15 jaar later nog op te reageren’.

Toen Wilders vervolgens niet mocht reageren, beschuldigde hij Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg ervan haar partijgenoot te beschermen. Wilders zette vervolgens zijn vraag voort. Zijlstra bleef volhouden dat de deal destijds toegestaan was. ‘Alles er omheen is speculatie en daar doe ik niet aan mee’.

Onafhankelijke commissie?

Op een vraag van Slob over een onafhankelijke commissie naar de zaak: ‘Als het kan, zult u mij niet op uw weg vinden. Maar ik heb mijn bedenkingen of het kan lukken,’ zei Zijlstra wijzend op de geheimhoudingsplicht die de betrokken personen hebben bij de deal.

Van Ojik zei vervolgens niet te snappen dat Zijlstra weet dat de deal in orde was, maar tegelijkertijd niets te weten vanwege de geheimhouding. Zijlstra zei vervolgens ‘op basis van de bekende gegevens’ te kunnen oordelen dat met de deal ‘niets mis was’.

Wilders probeerde het vervolgens nog een keer. ‘Het gaat er niet om of met de deal iets mis was of niet. Het gaat erom dat de minister eerst zegt dat het om 1,5 miljoen en later opeens om 4,7 miljoen gulden ging. De vraag is dus of de staatssecretaris dit wist. Heeft de staatssecretaris zijn minister gepiepeld?’ Zijlstra ontkende wederom dat Opstelten heeft gezegd dat het om 1,5 miljoen gulden ging. ‘Dat misverstand heeft hij vorig jaar al weggenomen’.

17.16 – Interventie Pechtold: ‘een jaar lang zijn alle debatten gefrustreerd. Ook door de PvdA.’ Volgens Pechtold heeft de PvdA last van chronische desinteresse. Samsom zei dit ‘niet te accepteren’. Volgens Samsom zijn eerdere kwesties gewoon in de Kamer ‘besproken en opgehelderd’. Ook Roemer bemoeit zich er mee: ‘Jullie vonden ons maar grote zeurders. Een jaar lang is er vanuit de PvdA geen vraag gesteld. U bent een politieke bodyguard van dit kabinet.’ Samsom ontkent dit: ‘Het is gewoon niet waar dat er dingen onder de pet zijn geschoven. Het ministerie hield vol dat ze informatie niet konden vinden, tot aan afgelopen weekend.’ Pechtold bleef volhouden dat de PvdA gebrek heeft aan zelfinzicht.

17.14 – Diederik Samsom (PvdA): het besluit om af te treden is ‘ingrijpend, maar begrijpelijk’ zei Samsom. ‘Waar de minister eerder aangaf dat er geen informatie beschikbaar was over de schikking, bleek dat dus gisteren anders te liggen…. Dat computersysteem had eerder uitgelezen kunnen worden. Er is te lang onduidelijkheid gebleven over de hoogte van het bedrag. Staatsrechtelijk is de Kamer verkeerd geïnformeerd. En dan is er maar één conclusie. De PvdA waardeert het zeer dat de twee bewindslieden die conclusie ook hebben getrokken.’ Samsom sloot af met een dankwoord voor ‘twee capabele bewindslieden’.

17.11 – Kees van der Staaij (SGP): ‘Het ontbrekende bonnetje werd een bananenschil,’ zei Van der Staaij. De fractieleider noemt het ‘begrijpelijk’ dat ze aftreden omdat het vertrouwen met de Kamer is beschaamd. Maar Van der Staaij was wel mild over de deal omdat nadien een nieuwe wet is opgesteld om dit soort deals uit te bannen. Van der Staaij zei wel dat ‘alles op alles’ moet worden gezet om ‘stevige opvolgers’ te vinden op dit ‘belangrijke departement’.

17.06 – ‘Hier begrijpt natuurlijk echt helemaal niemand iets van,’ zegt SP-leider Emile Roemer over de deal. ‘De SP vindt en vond het onbegrijpelijk dat justitie destijds heeft meegewerkt aan een schimmige deal met een crimineel… dat de zaak stinkt is voor heel Nederland duidelijk. Hoe kan het dat een ministerie een jaar lang informatie over een deal niet kan vinden, maar Nieuwsuur wel?’ Roemer stoorde zich ook aan het nonchalante optreden van de premier. ‘Deze premier stoot zich continu aan dezelfde steen… had Rutte niet eerder moeten ingrijpen?’ vraagt Roemer zich af. ‘Ik hoor het graag van onze premier’.

17.01 – ‘Vijftien jaar lang zijn we over deze deal verkeerd geïnformeerd,’ zei D66-leider Alexander Pechtold. ‘Zelfs toen Nieuwsuur vorige week bewijs had, hield de minister stug vol.,’ zei hij. Pechtold wil weten wat de premier wist van deze zaak. ‘Een premier hoort de regie te hebben. Is hem die nu niet ontglipt?’ Pechtold wil ook weten waarom Teeven zijn minister niet gewoon de waarheid heeft verteld over de deal. ‘Voor volk en vaderland’. Pechtold wil ook weten of dit soort deals vaker zijn gesloten. ‘De onderste steen moet boven komen. En er moeten lessen worden getrokken. Deals met criminelen moeten transparant…. En wat is er wel niet mis met het ministerie.’ Volgens Pechtold is het gedrag van het ministerie van Justitie ‘een democratie ongeloofwaardig’. Pechtold vraagt de premier orde op zaken te stellen: ‘doet u dit zelf, of moet de Kamer dat voor u doen? ‘

16.53 – ‘Wat een puinhoop is het hier,’ zegt PVV-leider Geert Wilders. ‘Alles verdwijnt bij het ministerie van Justitie. Het lijkt wel een Bermuda-driehoek. van de telefoontaps van Jos van Rey, tot aan witwasdeals en gelukkig nu ook de bewindslieden zelf.’ Wilders vraagt zich af hoe Opstelten vroeg om vertrouwen terwijl ‘vrijwel niemand in Nederland dit kabinet nog vertrouwt’. Volgens Wilders is het ‘volstrekt ongeloofwaardig dat Teeven niet wist dat het om 4,7 miljoen gulden ging’. ‘En is dat besproken met de minister-president?’ Wilders zei dat Rutte ‘de regie totaal kwijt is’. ‘Hij heeft zijn partij en het kabinet in een ongekende crisis gestort. Stap op met uw hele kabinet, ga weg, stap op, ga weer pindakaas verkopen of wat dan ook… Als u dit niet doet, benoem dan op z’n minst vandaag nog een nieuwe minister van Justitie. Juist nu we onder vuur liggen van islamterroristen, wordt een minister aangesteld die verantwoordelijk is voor dakbedekking en energielabels. Wie verzint dat? …. Genoeg is genoeg.’

16.50 – Louis Bontes:  ‘Het aftreden van Teeven en Opstelten was onafwendbaar. Toch was het beter als ze eerst verantwoording hadden afgelegd in de Kamer. Het is nog altijd onduidelijk waarom de heer Teeven zich plotseling niet meer kon herinneren welk bedrag met de deal was gemoeid. Doofpotten en intriges, sleaze and dirt. Het lijkt hier wel een nieuwe aflevering van House of Cards.’

16.46 – ‘De keuze om af te treden was onvermijdelijk, maar door het te doen vóór het debat, liepen zij weg voor hun verantwoordelijkheid,’ zei GroenLinks-leider Bram van Ojik. ‘Een debat voer je niet in Nieuwspoort, maar in het parlement,’ zei hij. Van Ojik neemt het de premier kwalijk dat hij ‘de beren op de weg’ niet eerder signaleerde.

16.42 – CDA-leider Sybrand van Haersma Buma vindt het vreemd dat Teeven zich het precieze bedrag niet meer kon herinneren. Ook vindt de CDA’er het vreemd dat Opstelten ‘het bonnetje’ niet kon vinden, maar Nieuwsuur wel. En toen bleek het er opeens wel te zijn.

Ook richtte Buma zich tot Rutte. ‘Het is niet de eerste keer dat de premier een zaak te licht op neemt. Eerder deed hij dit bij Mark Verheijen. En ook Verheijen moest het veld ruimen.’ Buma vraagt zich ook af waarom de verkiezingen vóór de benoeming van nieuwe bewindslieden gaat. Het CDA wil daarom dat op ‘voortvarende manier’ nieuwe bewindslieden worden benoemd. ‘Deze minister-president moet tot 10 tellen voordat hij de media ingaat,’ zei Buma.

16.37 – Na de woorden van Rutte is het woord aan Arie Slob van de ChristenUnie: ‘Waar gaat dit debat over,’ vraagt hij zich af. Slob wil dat premier verantwoording aflegt over wat er is gebeurd namens het kabinet. Ook wil Slob meer duidelijkheid over de deal en het ‘bonnetje’ dat zoek was. ‘Duidelijk is geworden dat het bonnetje er vorig jaar ook al had kunnen zijn’. Slob wil niet alleen meer weten over de rol van Opstelten, maar ook die van Teeven. ‘Wat is het echte verhaal rond staatssecretaris Teeven,’ vroeg Slob. De politicus wil ook weten of Rutte ook vindt dat met de deal ‘niets mis was’, zoals Teeven maandagavond nog zei. ‘Deze vragen mogen niet boven de markt blijven hangen. Dit raakt het rechtsgevoel van burgers en ook het werk van komende bewindslieden. Slot vraagt daarom een onafhankelijke commissie in te stellen die de zaak zal onderzoeken.

16.33 – Korte verklaring van premier Rutte: ‘minister Opstelten en staatssecretaris Teeven hebben gisteren naar eer en geweten alle vragen beantwoord over de deal met Cees H. Het vertrek van Opstelten was onvermijdelijk. Opstelten en Teeven hebben Nederland veiliger gemaakt en het veiligheidsgevoel in Nederland vergroot. Het is wrang dat een minister die er alles aan heeft gedaan om de informatie boven tafel te krijgen, vertrekt op het moment dat dit is gelukt. Maar zo zijn de regels.’

16.32 – Het debat in de Tweede Kamer is begonnen. Het debat wordt uitgezonden op het politieke kanaal van de publieke omroep.

16.21 –

16.10 – In de Tweede Kamer begint om 16.30 uur het debat over de nog openstaande vragen rond het vertrek van Opstelten en Teeven. Veel Kamerleden, vooral van de oppositiepartijen, hebben nog veel vragen over de deal die Teeven ruim 14 jaar geleden sloot met de crimineel Cees H.

Volgens Elseviers misdaadverslaggever Gerlof Leistra laten Opstelten en Teeven ‘veel onbeantwoorde vragen achter’. ‘Er zijn twee mogelijkheden. Óf de administratie van de overheid is een chaos, óf er is bewust bewijs verduisterd. Beide scenario’s zijn ernstig,’ schrijft hij.

Politiek commentator Eric Vrijsen zegt dat het eigenlijk niet om de deal, maar om het toedekken van de deal gaat.’Een pijnlijk, vijftien jaar oud detail van de strijd tegen de zware criminaliteit. Veel meer was het eigenlijk niet. Maar het toedekken van een misser wordt altijd zwaarder bestraft dan de fout zelf,’ schrijft hij in deze politieke beschouwing.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.