nederland

Vertrouwenspersoon helpt Kamerleden bij integriteitskwesties

Door Servaas van der Laan - 04 maart 2015

Onder leden van de Tweede Kamer is onduidelijkheid ontstaan over nieuwe regels voor het melden van nevenfuncties. Een speciale vertrouwenspersoon gaat Tweede Kamerleden nu helpen bij integriteitsvraagstukken.

Sinds 28 oktober vorig jaar wordt er in de Tweede Kamer een register bijgehouden van nevenactiviteiten van Kamerleden of van partners van Kamerleden.

Onduidelijk

‘Ter griffie wordt een register bijgehouden waarin de leden hun nevenactiviteiten en de (te verwachten) inkomsten uit hun nevenactiviteiten vermelden, uiterlijk één week na aanvaarding daarvan, alsmede belangen die redelijkerwijs als relevant kunnen worden beschouwd,’ is te lezen in het reglement.

Toch vonden verschillende Kamerleden dit reglement niet duidelijk. Het is volgens de Kamerleden onduidelijk welke belangen zij redelijkerwijs relevant kunnen achten om te melden. De werkgroep Integriteit stuurde daarom woensdag een brief met extra uitleg aan de Kamer.

Vuistregels

Daarin wordt Kamerleden geadviseerd de volgende vuistregel te hanteren. ‘Als een willekeurige toeschouwer zonder veel omwegen zou kunnen denken dat een bepaalde private omstandigheid van een Kamerlid van invloed is op diens stellingname in een publiek vraagstuk, kan  het raadzaam zijn de omstandigheid in het register te doen opnemen.’

Voor partners adviseert de werkgroep het volgende: ‘denk bij  familie- of relatiesfeer primair aan degenen waarmee een duurzame huishouding wordt gevoerd, denk bij de belangen die dan eventueel vermeld zouden kunnen worden bijvoorbeeld  aan een verantwoordelijke positie die die persoon inneemt op het beleidsterrein waarop men woordvoerder is en houdt de vermelding anoniem.’

Vertrouwenspersoon

Mochten er hoe dan ook nog twijfels blijven bestaan over wat nu te melden en wat niet, dan is er nog een laatste uitkomst. Speciaal voor de leden van de Kamer zal er een vertrouwenspersoon worden aangesteld die met de leden kan spreken over integriteitsvraagstukken.

Maar ook deze vertrouwenspersoon, die zich voor zover bekend nog niet heeft gemeld, kan slechts een advies geven. Ieder Kamerlid blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen integriteit.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.