nederland

Kabinet houdt informatie over Europese naheffing liever geheim

Door Elif Isitman - 10 april 2015

Het kabinet weigert documenten vrij te geven over de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland in oktober vorig jaar van de Europese Commissie kreeg en aan het einde van het jaar betaalde. Het kabinet vindt dat de correspondentie tussen Den Haag en Brussel ‘vertrouwelijk moet blijven’.

Dit blijkt uit een brief van minister Bert Koenders (PvdA) van Buitenlandse Zaken en minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Vooral CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt eiste dat het kabinet de correspondentie met Europa zou openbaren. Het kabinet vindt dit echter ‘onwenselijk’ en vindt dat het vertrouwelijk moet blijven.

Het niet verstrekken van informatie kan volgens de ministers aan de orde zijn wanneer de belangen of betrekkingen met Nederland en andere staten of internationale organisaties (zoals de Europese Commissie) of de financiële belangen van Nederland in het geding komen. Ook wanneer er ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ in interne stukken staan of, kan dit een reden zijn om een informatieverzoek af te wijzen.

Jokken

Omtzigt beschuldigde minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën er eerder van dat hij op tv had ‘gejokt’ over de naheffing. Hij ergerde zich aan het feit dat Dijsselbloem verbazing zou hebben geveinsd over deze Brusselse verrassing, terwijl de minister al dagenlang voor de bekendmaking ervan op de hoogte was. Zowel Dijsselbloem als premier Mark Rutte kregen het indertijd door de oppositiepartijen in de Kamer zwaar te verduren, nadat de naheffing publiekelijk bekend werd.

Waar kwam de plotselinge naheffing in oktober vandaan? In Europa wordt een nieuwe rekenmethode toegepast, waardoor de economie groter is dan eerder werd berekend. De afdracht aan Brussel is berekend aan de hand van het bruto binnenlands product (bbp). Doordat de Nederlandse economie nu op papier groter is, moest ons land meer afdragen aan de EU.

Bij de nieuwe rekenmethode worden ook inkomsten uit criminele activiteiten meegerekend. Vorig jaar kwam het bbp met deze rekenmethode uit op 643 miljard euro, 45 miljard euro hoger dan met de oude methode.

Onder druk

Omtzigt zegt vrijdag naar aanleiding van het nieuws dat het kabinet het hem op deze manier ‘buitengewoon lastig, zo niet onmogelijk maakt’ om zijn werk als Kamerlid uit te voeren en het kabinet te controleren. Volgens de CDA’er valt de informatie over de naheffing gewoon onder de informatieplicht van het kabinet aan de Kamer. Wanneer die niet wordt vrijgegeven, lijkt het erop dat het kabinet iets te verbergen heeft, aldus het CDA-Kamerlid.

Hij wil het kabinet nu verder onder druk zetten om zijn eerder aangehouden motie alsnog in stemming te brengen. Hij wil onder meer weten wanneer Nederland is geïnformeerd over de  naheffing, wanneer het kabinet ermee akkoord is gegaan, en wat Dijsselbloem heeft gedaan om het bedrag naar beneden te krijgen. Omtzigt vindt het kwalijk dat het kabinet de wet voor betaling van de naheffing ‘binnen een paar dagen door de Kamer heeft gejast’, terwijl de Tweede Kamer de stukken niet krijgt.

De Telegraaf stapte eind maart naar de Europese rechter in Luxemburg om meer openheid te krijgen over de naheffing. De krant wil weten wat het kabinet daarover wist en of er is geprobeerd onder de naheffing uit te komen of over de hoogte ervan te onderhandelen. Ook de Europese Commissie gaf niet thuis en bleef weigeren om inzage te geven in de correspondentie tussen Den Haag en Brussel.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.