nederland

Kritiek in PvdA zwelt aan: manifest pleit voor linksere koers

Door Anne Vader - 09 april 2015

Nu de evaluatie van de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur staat, laten ontevreden PvdA’ers van zich horen. Lukt het partijleider Diederik Samsom om zaterdag tijdens de ledenraad de interne onrust te bezweren?

De PvdA moet een meer progressieve en linkse koers gaan varen, schrijft een groep bezorgde partijleden in het manifest Met vertrouwen linksom! Daarmee willen ze de ‘zwijgende en afwachtende ontevredenheid in de partij mobiliseren ten gunste van  noodzakelijke verandering’.

Het manifest zal worden ingebracht op de politieke ledenraad van de PvdA, die zaterdag plaatsheeft in Nieuwegein. Belangrijkste agendapunt: een terugblik op de campagne en de derde verkiezingsnederlaag op rij.

Linkse aanpak

‘We moeten ons weer sterk maken voor een open linkse aanpak uit de crises, ons verbinden met partijen en organisaties die inhoudelijk dicht bij ons staan, en van daaruit geloofwaardige politiek bedrijven,’ staat in het manifest.

De opstellers hekelen het ‘eenzijdige bezuinigingsbeleid’ van het kabinet en pleiten voor ‘solidariteit, eerlijk delen en gelijke kansen’. Ook wil de beweging – zoals de opstellers zich in het manifest noemen – dat de PvdA inzet op een ‘verduurzaming van de economie’.

Prominenten

In het manifest bedanken de auteurs een aantal partijprominenten voor hun ‘persoonlijke steun’ en ‘inhoudelijke bijdrage’, onder wie de Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Mei Li Vos en Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn.

Jacobi steunt de kritiek van de opstellers. Vos zegt dat ze zich grotendeels in het manifest kan vinden, maar dat ze het niet heeft ondertekend.

Senator Duivesteijn, een van de dissidenten tijdens de kerstcrisis, riep eerder op tot onderzoek naar het politiek functioneren van de PvdA. Een ‘brede commissie’ zou moeten kijken waarom de partij het electoraal zo slecht doet en hoe de sociaaldemocratische waarden beter in het politieke handelen kunnen worden verankerd.

Partijkritiek

In het manifest wordt ook stevige kritiek geuit op de partij. Van de groei en banen waarover het PvdA-verkiezingsprogramma sprak zou niets terecht zijn gekomen. ‘Wel kwam er de door onze PvdA eerder voorspelde verdieping van de recessie en stijging van de werkloosheid.’

En: ‘Onze politici praten in stelselwijzigingen en abstracties. Echter in gelul kan je niet werken, wonen of op zorg rekenen.’

Het economisch herstel, waarover het kabinet spreekt, is zo pril als het voorjaar. ‘Het lijkt korte-rokjes-weer, maar voor je het weet heb je blaasontsteking.’

De beweging wil dat de partij erkent dat ze te weinig resultaten heeft geboekt die voor PvdA-kiezers van groot belang zijn. Maar ook ‘dat de snelle coalitie met de VVD en het uitruilen van principiële punten in een regeerakkoord zich niet leent voor herhaling’.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.