nederland

Ouders van Syriëgangers willen Staat voor de rechter slepen

Door Nina Bogosavac - 15 april 2015

Een groep ouders van Syriëgangers gaat aangifte doen tegen de Staat bij de Rijksrecherche. Ze vinden dat de overheid meer had kunnen doen om hun kinderen in Nederland te houden.

De ouders gaan aangifte doen bij de Rijksrecherche, bevestigt Michael Ruperti, de advocaat van de groep vrijdag.

De groep van tien ouders en gezinsleden van Syriëgangers claimt dat eerdere waarschuwingen over hun kinderen werden genegeerd waardoor zij de grensoversteek konden maken.

De Rijksrecherche moet uitzoeken welke overheidsdiensten op dit punt nalatig zijn geweest, zegt Ruperti. Is dat een inlichtingendienst geweest, dan kunnen de ouders ook een klacht indienen bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

Aanleiding voor de actie is de aanhouding van een 27-jarige Nederlandse vrouw, die eerder door Turkije naar Nederland werd teruggestuurd omdat ze het voornemen had zich in Syrië bij IS te voegen. De groep ouders vindt volgens Ruperti dat dat met hun kinderen ook had moeten gebeuren.

Versterking

In een recent voortgangsrapport Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie de veiligheidsketen op een aantal punten te zullen versterken, met het oog op het huidige dreigingsbeeld. Daarin wordt verwezen naar onder meer de aanslagen in Parijs en Kopenhagen.

De cijfers van uitreis naar jihadgebieden zijn volgens het rapport klein maar gestaag toegenomen. Rond de 190 personen – het ware aantal is naar verwachting hoger – zijn inmiddels uitgereisd, waarvan ongeveer 35 zijn teruggekeerd en 30 zijn gesneuveld. Ter vergelijking: ongeveer 1.430 Fransen zijn vertrokken naar Irak en Syrië, goed voor bijna vijftig procent van de jihadisten uit Europa, aldus AFP.

Maatregelen

Het kabinet zegt in de bestrijding van terrorisme nadrukkelijk in te zetten op de preventie van radicalisering en terrorisme en het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving op de langere termijn.

Er lopen op dit moment ruim zestig ‘jihad-gerelateerde’ strafrechtelijke onderzoeken naar ongeveer negentig personen.
Met het oog op interventies rond vertrek zijn er sinds december 2013 rond de 65 paspoorten vervallen verklaard.

Om internationale samenwerking te versterken is Nederland, samen met Marokko, sinds december 2014 covoorzitter van de Foreign Terrorist Fighters-werkgroep binnen het Global Counter Terrorism Forum (GCTF).

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.