nederland

Teruglezen: het Kamerdebat over de #vluchtelingencrisis

Door Tom Reijner - 22 april 2015

De Tweede Kamer debatteerde woensdag over de bootvluchtelingen in de Middellandse Zee. Lees hieronder de hoogtepunten van het debat.

18:51: De vergadering is geschorst tot 19.30.

18:05 Pechtold: zwaar teleurstellend dat de regering alleen maar afwacht en niets doet. Hij verwijt de VVD ‘krantenkoppen’ te willen maken, naar aanleiding van het asielplan waarmee Azmani in maart op de proppen kwam.

17:43: PvdA’er Kuiken krijgt de wind van voren van Pechtold, vanwege een motie die zij indiende. Erg vaag, vindt de D66-leider. ‘In de motie staat niets, behalve dat er “meer energie” wordt gestoken’ in het probleem. Is dit waar de coalitie mee komt?, vraagt hij zich af. ‘Dit kan echt niet als uitkomst van het debat, deze motie namens de regeringspartijen.’

17:40: Wilders: ‘Laten we die 26.000 euro per asielzoeker besteden aan onze bejaarden.’ Verder zegt hij dat ons land de ‘1 miljoen mensen’ die onderweg zijn naar Europa niet aankan.

17:12: Rutte: ‘De bal ligt echt in Afrika, dit continent is aan zet. We hebben er een bijdrage te leveren, maar de verantwoordelijkheid ga ik niet op mijn schouders nemen.’ Hij wil ook dat andere Europese landen meer gaan doen, iets dat hij donderdag gaat bepleiten op de speciale EU-top. Hij verwacht naast alle ‘mooie en warme woorden” over de verdrinkingsdrama’s van deze landen ook ‘boter bij de vis’ van de 28 lidstaten.

16:52: De PVV-leider wil daar niets van weten. Iedereen kan terug, zegt hij. ‘Er zijn ook veilige plekken in Libië. U tekent ervoor dat er opnieuw honderdduizenden mensen naar Europa komen.’ – als niet voor de Australische aanpak wordt gekozen. ‘Met uw wollige woorden heet u de mensen welkom in Europa,’ bijt Wilders de premier toe.

16:49: Rutte antwoordt dat er wel degelijk verschillen zijn tussen de situatie in Australië en die aan de zuidgrenzen van Europa. ‘Een ervaren politicus als Wilders weet dat ook’. ‘Je praat hier over mensen die ook echt bedreigd worden. De situatie is anders dan mensen die terug moeten naar bijvoorbeeld Indonesië.’

16:45: Wilders wil de premier nog eens wijzen op de Australische aanpak van Rutte’s collega Tony Abbott.

16:34: Premier Mark Rutte (VVD) aan het begin van de tweede termijn: Nederland draagt op veel gebieden steentje bij aan voorkomen problematiek. Hij wijst op de hulp aan ontwikkelingslanden en de rol van bedrijven: want die zorgen er uiteindelijk voor dat er banen in die landen worden gecreëerd, zegt de premier. ‘We moeten de grondoorzaken van deze migratie aanpakken.

16:07: Het Kamerdebat is nu geschorst. Om 16.30 uur wordt de zitting weer hervat.

15:54: Azmani denkt niet dat het vergroten van het budget de problemen op de Middellandse Zee oplost. Hij blijft erbij: dat is symptoombestrijding. Meer aandacht voor structurele oplossingen, want symptoombestrijding (de korte termijn) maakt het probleem alleen maar erger.

15:47: Pechtold: Politieke vraag aan de VVD: steunt de partij de aanname dat de Europese aanpak faalt vergeleken met de Italiaanse operatie Mare Nostrum? Geeft u het kabinet de oproep voor een betere Europese aanpak, of zegt u: grenzen dicht?

15.42 – Malik Azmani (VVD): Goed dat de Europese Unie actie onderneemt, maar er is bij hem teleurstelling over de ambitie van Brussel. Want hoe goedbedoeld ook: meer schepen sturen naar de Middellandse Zee, is vooral ‘symptoombestrijding’. De Noord-Afrikaanse landen moeten zelf schepen sturen voor search and rescue voor hun kuststroken. Hij pleit nogmaals voor opvang in de eigen regio.

15.31 – Ook Louis Bontes (VNL) pleit net als Wilders voor de Australische aanpak. Eveneens wil hij meer maritieme inzet, en zogenoemde save havens aan de Libische kust.

15.22 – Pieter Omtzigt (CDA) – Omtzigt pleit voor een marine-blokkade waarvoor een mandaat moet komen van EU. In de regio wil Omtzigt verder EU-kampen optuigen. Er moet een tijdelijke status worden gegeven aan oorlogsontheemden die, als de oorlog voorbij is, weer terug gaan.

15.19 – Thieme gelooft niet in de aanzuigende werking van het asielbeleid. ‘Afgelopen maand stierven er honderden mensen in de Middellandse Zee. Zouden er werkelijk mensen zijn die denken dat zij op de boot stapten voor het bed, bad en brood in Nederland? Waarom spreekt niemand over de aanduwende werking?’ Naast oorlog, noemde Thieme daarbij ook het belang van klimaat. Volgens Thieme is uitdroging de grootste oorzaak van de oorlog in Irak en Syrië.

15.12 – Attje Kuiken (PvdA) – ‘Een kort en eerlijk antwoord: “nee”.

15.12 – Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) – ‘Wil de PvdA ook dat de bron van veel problemen wordt aangepakt, namelijk klimaat?’

15.03 – Volgens Wilders zijn er genoeg mogelijkheden, zoals de Golfstaten, Marokko of Egypte.

15.01 Jesse Klaver (GroenLinks) – ‘Naar welke plekken moeten ze dan heengaan? Welke concrete plekken kan de heer Wilders dan noemen?

14.59 Pechtold: Nu valt u door de mand. Wilders wil dus de mensen sturen naar die vreselijke Golfstaten waar hij altijd zo de mond vol van heeft? Hij wil ze dus rechtstreeks, in zijn ogen, de dood in sturen?

14.58 – Wilders: We kunnen het niet aan. We kunnen het eenvoudigweg niet aan. Waarom vluchten die mensen niet naar het zuiden? Waarom gaan ze niet naar die rijke Golfstaten?

14.56 -Volgens Pechtold is het probleem in de buurlanden van Australië niet te vergelijken met de oorlog in Syrië.

14.47 – ‘Ik geloof dat de mevrouw van de SP nu begint te huilen.. ah nu lacht ze weer, zie je wel, alles komt goed.’

14.46 – Gesthuizen (SP) ‘Als meneer Wilders echt deze mensen terug wil sturen naar een land als Libië is hij geen knip voor de neus waard, dan is hij een gevaar voor de mensheid.’

14.45 Wilders – Allemaal terug! Ze moeten allemaal terug. Dan vinden ze maar een veilige plek ergens in Libië, maar Europa kan de vluchtelingenstroom gewoon niet aan.

14.43 Sharon Gesthuizen (SP) – wilt u dan de vluchtelingen terugsturen naar het onveilige Libië, waar de mensen de kop worden afgehakt op het strand? Is dat wat de PVV wil?

14.41 – Geert Wilders (PVV) – ‘1 miljoen mensen staan klaar om vanuit Libië de zee over te steken. Ze worden het slachtoffer van gewetenloze mensensmokkelaars en duizenden verdrinken. Maar zolang honderdduizenden erin slagen Europa te halen, blijven ze komen. Europa maakt het alleen maar erger door de vluchtelingen met boten, of moet ik zeggen taxiboten, op te halen. De grensbewaking is niet meer dan een pendeldienst.’
Wilders wees naar het voorbeeld Australië waar alle asielzoekers terug worden gestuurd. ‘Het resultaat is dat de mensensmokkelaars niets meer verdienen en dat de vluchtelingenstroom opdroogt.’

14.10 – De Europese Unie moet veel meer doen om te voorkomen dat bootvluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee. D66-leider Alexander Pechtold wil dat de 28 EU-landen drie keer zo veel geld en materieel inzetten als nu om het probleem aan te pakken. Nederland moet daarop aandringen op de extra EU-top donderdag over het asielzoekersprobleem.
Ook vindt Pechtold de verdeling van de asielzoekers in de EU-lidstaten eerlijker moet. In Portugal worden maar enkele honderden vluchtelingen opgevangen, terwijl het in Duitsland om tienduizenden gaat.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.