nederland

Welk bedrag geeft staat uit aan asielzoeker?

Door Carla Joosten - 14 april 2015

Opvang, procedure en levensonderhoud: op de berekening van de kosten per asielzoeker heerst een politiek taboe.

Minstens 26.509 euro is het bedrag dat de Nederlandse staat jaarlijks uitgeeft aan een asielzoeker. Deze berekening is gemaakt aan de hand van informatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Vooral de zorgkosten springen in het oog. Die bedragen gemiddeld 6.160 euro per asielzoeker per jaar. Asielzoekers hebben geen inkomen, maar wel recht op dezelfde zorg als Nederlanders.

Ze hebben bovendien geen eigen risico of bijdrage – die vergoedt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Ze hebben ook recht op een aantal onderdelen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Schattingen

Sommige kostenposten, zoals die voor rechtsbijstand, zijn schattingen. De uitgaven daarvoor worden gedaan voor asielzoekers en andere vreemdelingen, zoals gezinsherenigers, en worden niet uitgesplitst. Dat geldt ook voor de kosten van de al dan niet gedwongen terugkeer.

De kosten die politie en Koninklijke Marechaussee maken ten behoeve van asielzoekers zijn evenmin apart te berekenen. Ook is onbekend hoeveel de schoolkosten van minderjarige asielzoekers zijn.

Taboe

Op de berekening van de kosten per asielzoeker heerst een politiek taboe. ‘De aanwezigheid van allochtonen laat zich niet reduceren tot een simpele optel- en aftreksom langs de meetlat van de euro,’ zei toenmalig minister Eberhard van der Laan voor Integratie (PvdA) op vragen naar de kosten van immigranten door de PVV.

Alleen Kamerlid Sietse Fritsma (PVV), zelf ooit werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, poogt sindsdien met wisselend succes de kosten per asielzoeker te achterhalen.

Elsevier nummer 16, 18 april 2015

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.