nederland

Minder gelovigen, behalve onder niet-westerse allochtonen

Door Shari Deira - 13 mei 2015

Het aantal gelovigen in Nederland blijft afnemen, behalve onder ouderen en niet-westerse allochtonen. In deze twee groepen is de meerderheid religieus en dat aantal blijft stabiel.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar 51 procent van de volwassenen zichzelf als godsdienstig beschouwde. In 2010 was dat nog 55 procent.

Vrouwen

Het verschil tussen diverse groepen in de samenleving is groot: zo is het aantal religieuzen onder niet-westerse allochtonen 79 procent, onder westerse allochtonen 50 procent en onder autochtonen 47 procent.

Verder blijkt uit de cijfers dat vrouwen met 54 procent vaker godsdienstig zijn dan mannen (48 procent). Jongeren zijn minder vaak gelovig dan ouderen: vier op de tien religieuzen onder jongeren van 18 tot 35 jaar tegenover zeven op de tien 75-plussers.

De meeste Nederlanders (24 procent) ziet zich als Rooms-katholiek, 5,7 procent rekent zich tot de Protestantse kerk en 6,7 procent is hervormd. Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat 4,9 procent van de Nederlanders moslim is. Het jodendom is met 0,1 procent het kleinst.

Opleiding

Opleiding is ook relevant als het gaat om religie. Zestig procent van de lager opgeleiden is gelovig, 50 procent van de middelbaar opgeleiden en 42 procent van de hoger opgeleiden.

Behalve dat steeds minder Nederlanders geloven, blijft ook het aantal kerkgangers dalen. Van de volwassenen gaat 16 procent regelmatig, minimaal één keer per maand, naar een religieuze dienst. Dat was in 2010 nog 18 procent.

Ook onder ouderen van 65 tot 75 jaar daalt het aantal dat regelmatig naar de moskee, kerk of synagoge gaat van 28 naar 21 procent.

Eerder bleek uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat hoewel steeds minder Nederlanders geloven, de christelijke jongeren die wel geloven steeds conservatiever worden.

Bijna de helft van de christenjongeren vindt dat alle voorschriften van de kerk strikt moeten worden nageleefd. Twintig jaar geleden vond één op de vijf jongere christenen dat.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.