nederland

Jaar na de scheiding: hoe vergaat het Norbert Klein en Henk Krol?

Door Carla Joosten - 02 juni 2015

In mei 2014 spleet 50Plus. Boegbeeld Henk Krol was toen al weg, maar kwam weer terug. Hoe vergaat het de twee eenmansfracties?

Henk Krol sleept erfenisjes uit zijn verleden met zich mee. Een subsidie waaraan een luchtje zit, gedoe met pensioenpremies. Om dat laatste vertrok hij in 2013 uit de Tweede Kamer. Maar twee jaar later, al lang weer Kamerlid, vertelt hij trots dat alleen al door zijn verschijning in de plenaire zaal van de Kamer iedereen weer bij de les is: denk aan de ouderen.

Krol (65) is tevreden. Zijn partij floreert. Dat hij er in zijn eentje voor staat, vindt hij minder leuk, maar dat is het gevolg van de breuk in de fractie 50Plus in mei vorig jaar.

50Plus begon in 2012 met twee Kamerleden: Henk Krol en Norbert Klein. Ze hadden een werkbare verhouding. ‘We kwamen er altijd uit,’ zegt Krol. ‘We hadden een zakelijke relatie. Henk zei altijd: “Norbert is er voor de inhoud. Ik ben het uithangbord”,’ zegt Norbert Klein (59).

Halve crimineel

Krol zal dat later beamen. ‘Het is toch een ander vak, hoe je een boodschap overbrengt en hoe die tot stand komt. Het duurde altijd even voordat ik begreep wat Norbert bedoelde en nu zit ik ook wel eens te peinzen in de bankjes als hij spreekt.’

Oktober 2013 voelde Krol zich gedwongen af te treden wegens niet betaalde pensioenpremies voor de medewerkers van de Gay Krant waarvan hij hoofdredacteur was geweest. Krol: ‘De media hadden mij weggezet als een halve crimineel en ik dacht dat het zou worden gewaardeerd als ik bewees geen plucheklever te zijn.’

Martine Baay verving Krol. De samenwerking tussen Baay en Norbert Klein verliep zo slecht dat de fractie scheurde. Er volgde een slapstick waarin de een zich 50PlusBaay noemde en de ander 50PlusKlein. Baay had het partijbestuur achter zich en ging door als 50Plus. Klein bleef onder zijn eigen naam Kamerlid en richtte de Vrijzinnige Partij op.

Baay had gezondheidsproblemen en plotseling verscheen Krol weer op het Binnenhof. Eerst als vervanger van Baay, afgelopen december definitief.

‘Dat ik weer op het Binnenhof ben, is mij overkomen. Ik werd naar een partijvergadering gelokt en toen was het al beklonken. Zelfs de dames van de garderobe bij die vergadering vroegen wanneer ik weer terug zou gaan naar Den Haag,’ zegt Krol. 50Plus-oprichter Jan Nagel, regisseur achter de schermen, vond altijd al dat Krol nooit had moeten aftreden.

Eigen credo

Met de vele wanen van de dag op het Binnenhof, is de affaire-Krol al vergeten. Krol is in zijn element. Dat hij met zijn 65 jaar het oudste Kamerlid is, bewijst volgens hem al de bestaansreden van zijn partij. Hij loopt naar een kast. Bovenop ligt een stapeltje kopieën van een krantenpagina.

‘Oudere is er wel degelijk sterk op achteruit gegaan’, is de kop boven een artikel van twee economen over de positie van 65-plussers. Krol heeft er niets aan toe te voegen.

Klein heeft zijn eigen credo: geen onderscheid maken op leeftijd. Door niet meer exclusief op te komen voor ouderen heeft hij zich ook geestelijk losgemaakt van de partij die hem aan zijn Kamerzetel hielp. ‘Ik heb vier kinderen. Ik wil dat de toekomst er ook voor hen goed uitziet,’ zei hij nadat Krol was opgestapt. Klein pleit voor een flexibele AOW-leeftijd en een basisinkomen.

Krol weet de camera’s als vanouds te vangen en schuift weer aan in talkshows. Van een afgebladderd imago zegt hij niets te merken. Integendeel. Maandelijks zamelt hij voedsel in voor de voedselbank. De contacten die hij dan heeft, zijn een warm bad.

Weg met de participatie

Klein speelt het Kamerlidmaatschap met verve. Afgelopen weekeinde was hij nog met collega’s op werkbezoek bij een concert van de Toppers en begin mei in Polen en Estland. Hij bereidt een initiatiefwet voor over wijziging van de Kieswet om de kandidaatstelling voor een partij makkelijker te maken.

Er zijn te veel barrières, vindt Klein en hij kan het weten: de ex-VVD’er was al eerder betrokken bij de oprichting van een partij. De Vrijzinnige Partij is de tweede. Hij wil de invloed van politieke partijen verminderen. ‘Weg met de particratie. Politici moeten onafhankelijker zijn, maar een betere band met de kiezer hebben.’

Hoe enthousiast Klein ook alles aanpakt, weinigen merken het op. Bij de Provinciale Statenverkiezingen deed zijn partij mee in drie provincies, haalde nul zetels en in totaal 2.098 stemmen.

Samenwerken doen Krol en Klein niet. Krol noemt Klein ‘geen makkelijke’ en Klein twijfelt aan Krols ‘integriteit’. ‘Maar ja, het deert de partij niet. Iedereen kent Henk Krol. En dat is waarom hij is ingehuurd.’

Een bekend gezicht is inderdaad een pré in de politiek. De partij Voor Nederland stelde de omstreden ex-advocaat Bram Moszkowicz aan als partijleider. Krol doet in bekendheid amper voor hem onder.

Elsevier nummer 23, 6 juni

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.