nederland

‘Veel Syriëgangers zijn psychisch gestoord’

Door Servaas van der Laan - 06 juni 2015

Het overgrote deel van de jihadisten die van Nederland naar Syrië trekken, heeft psychische problemen. Deze problemen etaleerden zich vaak al voor vertrek.

Dat concluderen onderzoekers van het team contraterrorisme- en extremisme van de Landelijke Eenheid van de politie.

De onderzoekers bekeken de dossiers uit verschillende politiesystemen van 140 Syriëgangers en kwamen op basis daarvan tot een aantal opvallende conclusies.

Psychische problemen

Zo heeft 60 procent van de Syriëgangers last van psychische stoornissen. Het gaat bij ongeveer de helft (46 procent) om jongeren met gedragsproblemen. Een vijfde heeft te maken gehad met ernstige gedragsstoornissen. Van de uitgereisde jihadisten heeft 6 procent een ernstige psychische ziekte.

Naast de psychische problemen heeft bijna de helft van de Syriëgangers een crimineel verleden. Dat is aan de ene kant te verklaren uit het feit dat de meeste jihadisten een Marokkaanse achtergrond hebben. Van de Syriëgangers komt 56 procent oorspronkelijk uit Marokko. Aangezien jonge Marokkanen in Nederland oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers lijkt het dus logisch dat er ook veel jihadisten met een crimineel verleden zijn.

Maar volgens de onderzoekers is het criminaliteitscijfer onder jihadisten, ook gecorrigeerd aan het hoge aantal Marokkanen, aanzienlijk te noemen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat jihadisten vaak afkomstig zijn uit gebroken gezinnen met laagopgeleide ouders. Sommige jihadisten zijn door familiaire problemen zelfs dakloos geraakt. Deze conclusies durven de onderzoekers niet hard te maken, omdat ze geen beschikking hadden over jeugddossiers van de jihadgangers. Ook hadden de onderzoekers vanwege privacy-redenen geen inkijk in de medische dossiers van de jihadisten. De onderzoekers spreken dan ook van ‘voorlopige resultaten’ en bevelen verder onderzoek aan.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.