nederland

Balkenendenorm? Mogelijk niet voor toptalenten

Door Shari Deira - 09 juli 2015

Het kan in de toekomst niet meer zo zijn dat managers meer verdienen dan topbestuurders, omdat managers niet vallen onder de Wet normering topinkomens. Voor toptalenten kan een uitzondering gelden.

Minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) zegt tegen De Telegraaf dat het hoog tijd is dat alle rangen onder de top van een organisatie onder de wet komen te vallen.

Managers

Volgens de Wet normering topinkomens mogen bestuurders in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan een ministerssalaris, de zogenoemde balkenendenorm. Ook nu worden weer de bekende redenen opgenoemd om de salarissen van managers niet te verhogen.

Managers in de zorg zeggen dat er scheve gezichten zouden ontstaan als zij zich wel aan de wet moeten houden, maar medisch specialisten niet. En universiteiten klagen dat Nederland nu al niet kan meekomen in de internationale top.

‘Het zijn de bekende argumenten (…), maar in de tijd dat de wet nu geldt, hebben we nog nooit probleem gehad met het aanstellen van capabele bestuurders,’ zegt Plasterk. De minister zegt dat er ook andere redenen zijn om in Nederland te blijven werken, bijvoorbeeld het feit dat onderwijs hier relatief weinig kost.

Dirigent

Het is de bedoeling dat uitbreiding van de wet ook geldt voor gesubsidieerde cultuurgezelschappen. Voor grote orkesten kan een uitzondering worden gemaakt, om een goede dirigent aan te trekken. ‘Hoe, dat is nog niet duidelijk, een mogelijkheid is bijvoorbeeld een aantal uitzonderingen.’

In de huidige wet is al een uitzondering mogelijk voor toptalent met veel marktkennis dat vanwege het salaris dreigt op te stappen. In dat geval kan de ministerraad een hoger salaris goedkeuren. ‘Ondanks alle kritiek vooraf heeft zich tot nu toe niemand daarvoor gemeld.’

Normen

In 2014 mochten topbestuurders maximaal 230.474 euro per jaar verdienen, ofwel 130 procent van een ministerssalaris, inclusief pensioenbijdrage. Formeel is de norm met ingang van dit jaar omlaaggegaan naar 100 procent, ofwel 178.000 euro per jaar (inclusief pensioenbijdrage en bepaalde onkostenvergoedingen).

Nederland is het enige land in Europa waar wettelijke normen gelden voor topbestuurders in de (semi)publieke sector, schreef weekblad Elsevier in januari. Wel hebben allerlei semi-publieke instellingen in het buitenland statuten waarin maximale salarissen voor bestuurders en toezichthouders zijn opgenomen. Een algemene wettelijke norm ontbreekt echter.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.