nederland

Samsom: EU moet vluchtelingen gezamenlijk opvangen

Door Shari Deira - 27 augustus 2015

De afspraak dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het land waar zij aankomen, moet overboord. Deze zogeheten Dublin-afspraak zorgt voor overbelasting van landen als Griekenland en Italië.

PvdA-leider Diederik Samsom zegt donderdag in een interview met NRC Handelsblad dat Europa gezamenlijk vluchtelingen moet opvangen. Hij verwacht dat daar snel Europese afspraken over worden gemaakt.

Asielhoppen

Als het aan Samsom ligt, worden vluchtelingen na aankomst in de Zuid-Europese landen volgens een verdeelsleutel herverdeeld over de lidstaten van de Europese Unie. Alle landen moeten de asielaanvragen op dezelfde wijze beoordelen, om zo ‘asielhoppen’ te voorkomen.

Samsom verwacht dat er uiteindelijk een soort ‘greencard’-systeem komt, waarbij economische immigranten de mogelijkheid krijgen om tijdelijk legaal in de Unie te werken. Zo denkt Samsom illegale immigratie over zee te verminderen.

Eerder dit jaar was er sprake van een verdeelsleutel, een quotum, om ervoor te zorgen dat de asielzoekers eerlijk over Europa worden verdeeld. Lidstaten werden het hier niet over eens, vooral vanwege verzet uit Oost-Europese landen.

VVD

Het voorstel van Samsom ziet er anders uit dan dat van coalitiegenoot VVD. Tweede Kamerlid Malik Azmani (VVD) pleitte in maart voor het ‘creëren van veilige havens in de regio’. ‘Het geld dat we nu aan opvang in Europa besteden, kunnen we daar veel efficiënter gebruiken.’

Vluchtelingen zouden in landen in de regio een verblijfsvergunning moeten krijgen, zodat ze daar een bestaan op kunnen bouwen. Maar Azmani stuitte met zijn plan op veel verzet. De PvdA vond het plan ‘volstrekt onaanvaardbaar’ en zei dat het indruist tegen de internationale solidariteit en barmhartigheid. Ook zouden vluchtelingen grotendeels al worden opgevangen in de regio.

Hoewel veel Syriërs al naar landen in de regio zijn gevlucht, is de regio nog lang niet overbelast, schreef Elsevier vorige week.

Een groot en rijk land als Saudi-Arabië – de kortste afstand tot Syrië is 100 kilometer – neemt nauwelijks vluchtelingen op. Vorig jaar waren het er welgeteld 561. De koningshuizen in de Golfstaten hebben geen zin in gedoe en vrezen dat Syriërs onrust genereren. Dat is extra navrant, omdat enkele Golfstaten zelf mede de oorlog in Syrië hebben veroorzaakt.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.