nederland

Asscher: akkoord over uitkeringsexport naar Marokko

Door Elif Isitman - 29 september 2015

Nederland heeft een compromis gesloten met Marokko over de export van Nederlandse uitkeringen naar het land. Het nieuwe akkoord moet ertoe leiden dat Nederlandse uitkeringen voor Marokkaanse Nederlanders die in Marokko wonen worden verlaagd.

Ook kan vanaf 2021 de kinderbijslag niet meer worden meegenomen naar Marokko. In ruil voor het akkoord, heeft Nederland verzachtende maatregelen en langere overgangstermijnen geboden, meldt minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken dinsdag aan de Tweede Kamer.

Het zogenoemde sociale zekerheidsverdrag met Marokko stamt uit 1972 en regelt dat Nederlandse uitkeringen naar Marokko kunnen worden geëxporteerd, wanneer de uitkeringshouder daarheen verhuist.

Gesprek

Asscher is maandenlang in gesprek geweest met Marokko over de aanpassing in het uitkeringsverdrag. Met steun van de Tweede Kamer dreigde Asscher zelfs het verdrag helemaal op te zeggen. Dat is met het nieuwe akkoord met Rabat niet meer nodig.

Een complete opzegging zou bovendien ook voor Nederland ongunstige gevolgen hebben. Zo zou daarmee onder meer de samenwerking op het gebied van criminele (fraude-)opsporing en vervolging in het geding komen.

Asscher en de Tweede Kamer wilden dat de hoogte van de uitkeringen in Marokko zou worden aangepast aan de levensstandaard daar. Dat betekent een verlaging van vrijwel elke uitkering. De meeste wijzigingen uit het nieuwe akkoord gaan begin volgend jaar in.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.