nederland

‘Meer dan een kwart van Nederlanders wil grenzen sluiten’

Door Thomas Borst - 15 september 2015

Meer dan een kwart (28 procent) van de Nederlandse bevolking is voorstander van het sluiten van de grenzen voor migranten. Een ruime meerderheid van 52 procent van de bevolking is het daar niet mee eens. De rest van de ondervraagden heeft geen mening.

Onderzoeksbureau Ipsos voerde in opdracht van de NOS een enquête uit waarbij onder meer de houding van de Nederlandse bevolking ten opzichte van migranten werd onderzocht. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek:

  • Ondanks dat meer dan de helft van de Nederlanders migranten welkom heten, is 44 procent van de respondenten pessimistisch over de toekomst van Nederland door de toestroom van migranten.
  • Ook de economie heeft te lijden onder de komst van de duizenden asielzoekers: 47 procent verwacht negatieve economische gevolgen.
  • De migrantenstroom heeft ook invloed op het veiligheidsgevoel van de Nederlander. Een kleine 43 procent denkt dat Nederland onveiliger wordt van alle migranten. Van de ondervraagden zegt 35 procent zelfs angstig te worden.
  • De helft van de Nederlanders is het eens met het Europese beleid om de asielzoekers over Europa te verdelen.
  • Er is ook gevraagd naar de oplossingen voor de migratiecrisis. Een flinke meerderheid (69 procent) vindt dat de Nederlandse regering moet investeren in opvang in de regio’s waar de migranten vandaan komen. Meer dan 60 procent wil dat Nederland militair gaat ingrijpen in oorlogsgebieden als Syrië.
  • Naast de migrantenproblematiek is de houding van Nederland ten opzichte van de Griekse schuldencrisis ook een onderzoeksvraag. Zeventig procent is van mening dat Griekenland het volledige geleende bedrag moet terugbetalen. Nederland moet volgens 56 procent geen geld meer uitlenen aan de Grieken, ook als dat betekent dat Griekenland failliet gaat.

Beeldvorming

Ook EenVandaag deed recent onderzoek naar de mening van Nederlanders over de komst van asielzoekers. Daaruit bleek dat 19 procent vindt dat mensen uit oorlogsgebieden altijd welkom zijn in Nederland. Dat betekent een stijging van 5 procent ten opzichte van twee maanden terug.

De berichtgeving in de media wordt aangedragen als belangrijkste oorzaak van de stijging. Zo heeft de foto van de aangespoelde Aylan Nederlanders aangewakkerd omdat de ‘ellende daardoor zichtbaar werd’.

Steeds meer Europese landen kiezen ervoor om in navolging van Duitsland de grenzen te sluiten. Hongarije gooide de grens dinsdag dicht, net als Oostenrijk en Slowakije. Nederland liet extra grenscontroles uitvoeren door teams van de marechaussee.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.