nederland

Met dit ‘EU-asielsysteem’ wil kabinet bootmigranten voorkomen

Door Tom Reijner - 08 september 2015

Het kabinet gaat akkoord met de verdeling van asielzoekers van Europese landen. Daarnaast liggen er plannen op tafel voor een Europees asielsysteem, dat de toestroom van bootvluchtelingen- en migranten op de Middellandse Zee moet voorkomen.

Migranten moeten de mogelijkheid worden geboden om in een veilig land buiten Europa asiel aan te vragen, melden bronnen aan RTL Nieuws. Daarmee moet worden voorkomen dat mensen veel geld betalen aan mensensmokkelaars om vervolgens in gammele bootjes de gevaarlijke oversteek te maken. Via hervestigingsprogramma’s moeten vluchtelingen dan naar een Europees land komen.

Businessmodel

De plannen werden maandagavond toegelicht door PvdA-leider Diederik Samsom, in het RTL 4-programma Actie voor Vluchtelingen. Het is volgens hem zaak om vluchtelingen in de regio meer perspectief te bieden.

Op die manier kan het ‘businessmodel van de smokkelaars’ worden gebroken. Volgens Samsom is coalitiepartner VVD het eens met deze visie. Samsom verwacht dat die brief van het kabinet over de vluchtelingenkwestie dinsdag zal worden verstuurd.

Het kabinet lijkt akkoord met de opname van deze duizenden mensen. ‘Als je met elkaar afspreekt, we verdelen de vluchtelingenstroom over Europa, ja dan is dat de consequentie’, zei Samsom. ‘Als het er meer worden, dan wordt het meer. Wat mij betreft gaat het om een eerlijke en rechtvaardige verdeling.’

Opvang

Uit de concept-brief blijkt volgens RTL Nieuws tevens dat migranten die worden verdeeld over de verschillende Europese landen, ook in het land moeten blijven waar ze worden toegewezen.

Ook moet opvang in de regio sneller worden bewerkstelligd. En het is de bedoeling dat de situatie in de opvanglocaties wordt verbeterd, zodat voldoende zorg en onderwijs ter plekke mogelijk is. De terugkeer van asielzoekers moet worden verbeterd, zodat asielzoekers die geen status krijgen ook sneller teruggaan naar het land van herkomst.

Verdeelsleutel

Gisteren werd bekend dat de Brussel wil dat Nederland de komende tijd meer dan 7.000 extra migranten opneemt. Het nieuwe plan van de Europese Commissie, met als doel om 120.000 migranten over de EU-lidstaten te verdelen, zou een poging zijn om de critici van het verdeelplan gunstig te stemmen.

Uit het plan zou blijken dat Nederland 7.214 mensen extra moet opnemen, bovenop de eerder afgesproken 2.047 asielzoekers. De nieuwe verdeelsleutel ontziet landen die nu al weinig asielzoekers hebben. Daarbij worden de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) grotendeels ontzien.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.