nederland

Akkoord over huisvesting 24.000 migranten

Door Servaas van der Laan - 27 november 2015

Het kabinet, provincies en gemeenten zijn het eens over de huisvesting van zo’n 24.000 asielzoekers. De partijen zullen samen semipermanente woningen voor asielzoekers en statushouders realiseren.

Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Den Haag.

Semipermanent

Er komt volgens het bestuursakkoord semipermanente woonruimte voor 14.000 asielzoekers. Later komen er nog eens huisvesting bij voor 10.000 asielzoekers die hier mogen blijven. Per provincie komen er volgend jaar 2.500 noodopvangplekken.

Het doel van de plannen is het vrijmaken van plekken in de overvolle asielzoekerscentra. Veel aankomende migranten komen in nood- en crisisopvanglocaties terecht omdat er in de reguliere opvang nog geen plaats is.

Indammen

Premier Rutte zei dat er internationaal geprobeerd moet worden om het migratieprobleem in te dammen. Maar nationaal moet tegelijkertijd wel worden gezorgd voor fatsoenlijke opvang van mensen die in Nederland verblijven.

Volgens vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) bedient het gezamenlijke plan drie doelen: het indammen van de migratiestroom, het (sober) opvangen van migranten en het zo snel mogelijk laten participeren van mensen die in Nederland mogen blijven.

Taalles

Volgens Asscher zijn er afspraken gemaakt om asielzoekers ‘sneller en meer’ taalles te gaan geven. ‘Hiermee trekken we de lessen uit het verleden.’ Ook wordt gekeken hoe vluchtelingen sneller aan het werk kunnen gaan. ‘We willen dat de apotheker uit Aleppo hier een bijdrage komt leveren in plaats van gefrustreerd ergens zit te wachten.’

Gemeenten krijgen verder meer geld en ruimte om vluchtelingen die hier mogen blijven, te begeleiden om zo hun integratie te versnellen. De statushouders moeten bovendien een participatieverklaring gaan tekenen zodat de belangrijke waarden van de Nederlandse samenleving ‘vanaf dag één een vanzelfsprekendheid worden’, zei Asscher.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.