nederland

IND: Asielzoekers ‘serieus vaak’ gescreend, maar logistieke issues

Door Elif Isitman - 05 december 2015

Asielzoekers worden ‘serieus vaak’ extra gescreend omdat er zorgelijke signalen zouden zijn dat zij betrokken zijn bij oorlogsmisdaden. De extra screening wordt ook gedaan bij mensen die een risico vormen voor de nationale veiligheid, omdat zij bijvoorbeeld terreurplannen hebben.

Rob van Lint, directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), kan geen concrete cijfers geven, zegt hij zaterdag in een interview met de Volkskrant.

Problematisch

‘Elk getal dat ik noem gaat een eigen leven leiden, omdat er alle schakeringen tussen een verdachtmaking en een serieuze verdenking achter schuil gaan,’ aldus Van Lint. Wel geeft hij toe dat de afhandeling van asielprocedures momenteel problematisch verloopt, omdat de IND kampt met logistieke problemen.

De IND slaagt er niet in de identiteit van alle asielzoekers effectief te checken, bleek eerder uit een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Volgens Van Lint worden asielzoekers dus wel ‘serieus vaak’ extra gescreend. Maar dan wel bij zorgelijke signalen.

Van Lint denkt dat de verdachte aantallen ‘in dezelfde orde van grootte’ vallen als vorig jaar. Toen was er volgens de IND-baas bij 170 mensen sprake van serieuze verdenkingen van oorlogsmisdaden. Van die 170 man, bleken er 50 inderdaad een oorlogsverleden te hebben, onder wie tien Syriërs. Van Lint zegt dat ‘allerlei zaken’ aanleiding kunnen zijn voor extra screening. Wanneer een asielzoekers verdacht lijkt te zijn, meldt de IND dat bij de politie en inlichtingendiensten.

Overvol

De afhandeling van asielprocedures wordt momenteel geteisterd door de nodige logistieke problemen. Volgens Van Lint zijn er daarom de afgelopen weken uitzendkrachten, tolken en asieladvocaten naar huis gestuurd. Gezien het grote aantal mensen dat nog steeds op afhandeling wacht, wordt capaciteit van de IND op dit moment dus niet ten volle benut. ‘De IND-medewerkers hebben daardoor soms even niets om handen,’ aldus Van Lint.

Terwijl er tienduizenden asielzoekers het land binnenstromen, worden te weinig mensen bij de IND-aanmeldcentra gebracht. Dat zou komen door de overvolle opvanglocaties, verspreid over het hele land. Normaal gesproken kwamen de asielzoekers aan in Ter Apel, en werden ze vanuit daar verspreid over centra dicht bij de plaats waar ze door de IND gehoord zouden worden. ‘Nu kan het voorkomen dat een asielzoeker ergens in Noord-Holland is ondergebracht. Dan is het natuurlijk onhandig om in Zevenaar de interview te moeten doen,’ zegt Van Lint.

Het logistieke proces om asielzoekers van hun opvanglocatie de procedure in te leiden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de IND en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA is verantwoordelijk voor het busvervoer tussen de opvang en de interviewlocaties van het IND. Eerder ontdekte elsevier.nl dat asielzoekers vaak door het hele land worden gereden omdat er te weinig plek is in reguliere- en noodopvangcentra.

De COA laat weten dat het een ‘ingewikkeld logistiek proces is’. Daarbij schijnt de planning erg strak te zijn: ‘als er een bus in de file staat, pech krijgt of te laat vertrekt, heeft dit al consequenties voor de planning,’ zegt een woordvoerder van het COA.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.