nederland

Jihadzaak: zes jaar celstraf drie hoofdverdachten jihadzaak

Door Servaas van der Laan - 10 december 2015

De rechtbank Den Haag heeft donderdag in Amsterdam de vonnissen tegen negen jihadverdachten uitgesproken. Hoofdverdachte Azzedine C. kreeg, samen met twee Syriëgangers, de zwaarste straf.

Hoofdverdachte Azzedine C. alias Abou Moussa is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. Hij was volgens de rechter de leider van een organisatie die mensen aanspoorde zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Zijn kompaan Oussama C. kreeg drie jaar celstraf opgelegd waarvan één voorwaardelijk.

Syriëgangers Anis Z. en Hatim R. werden bij verstek veroordeeld tot een celstraf van zes jaar.

De teruggekeerde Syriëganger Hicham el O. kreeg een celstraf van vijf jaar opgelegd. Dat was hoger dan de vier jaar die het OM had geëist. Volgens de rechter had el O. een ‘substantiële rol’ binnen de organisatie.

Rudolph H. kreeg een celstraf van drie jaar opgelegd waarvan één voorwaardelijk. Hij zou zich vooral schuldig hebben gemaakt aan het propageren van de boodschap van de groep via de website De Ware Religie.

Lagere straffen waren er voor Moussa L. (43 dagen), Jordi de J. (155 dagen) en Imane B. (7 dagen cel). Ook kregen de veroordeelden een internetverbod opgelegd en mogen ze niet meer met elkaar communiceren.

Terroristische organisatie

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was de jihadistengroep in Den Haag een organisatie met het oogmerk om terroristische misdrijven te plegen.

Volgens de rechter was een deel van de activiteiten, zoals straatdawah, het schrijven van columns, demonstreren op straat, legaal. Wel werd openlijk geflirt met terroristische organisaties. Dit is, zo oordeelde de rechtbank eerder, hoe dan ook niet strafbaar.

De rechter oordeelt dat het oogmerk van de organisatie opruiing was. Dit deed de groep vooral via sociale media. De rechter spreekt van een ‘organisatie met als oogmerk opruiing tot deelname aan de gewapende strijd in Syrië’. Doel van de organisatie was het ‘ideologisch rijp maken en werven voor gewapende strijd,’ zegt de rechter.

Azzedine C. en Soufiane Z. hielden zich vooral bezig met het inzamelen van geld om de gewelddadige jihad te steunen. Daarmee kan als ander oogmerk worden aangemerkt dat de organisatie terrorisme financierde.

Moussa L en Jordi de J. hoorden er volgens de rechter niet bij.

Syriëgangers

Volgens de rechtbank kan bewezen worden dat bekeerling Jordi de J. in Syrië heeft deelgenomen aan jihadistisch trainingskamp. De rechter zal in zijn straf mee laten wegen dat De J. snel spijt kreeg van zijn ‘impulsieve beslissing’ om naar Syrië te gaan.

Ook Hicham el O. heeft volgens de rechter meegedaan aan zo’n kamp, net als Hatim R. en Anis Z. Van el O. staat volgens de rechter ook vast dat hij heeft deelgenomen aan de gewapende strijd in Syrië.

Ronselen

De rechtbank oordeelde als volgt over de ronselverdenkingen: De rechtbank oordeelt dat de 19-jarige Oussama C. zich schuldig heeft gemaakt aan het ronselen van in ieder geval één strijder. Van vier andere personen kan niet bewezen worden dat zij door C. zijn geronseld.

Azzedine C. wordt daarentegen vrijgesproken van het ronselen van strijders voor de gewapende jihad. Het OM had die verdenking ook al laten vallen.

Zes verdachten worden in ieder geval veroordeeld wegens opruiing. Het gaat om Azzedine C., Oussama C., Rudolph H., Imane B., Moussa L. en Hatim R. Van de anderen kon opruiing niet worden bewezen.

Tijdens de zitting benadrukte de rechter dat het openbaar sympathiseren met Islamitische Staat (IS) niet strafbaar is. Oproepen tot deelname aan die organisatie is dat wel.

Opruiing

Zo was een Facebook-post van Azzedine C. met ‘tips en trucs’ voor Syriëgangers volgens de rechter een ‘aansporing tot deelname aan gewapende strijd’. Ook het filmpje Oh Oh Aleppo die de broers Doufiane en Anis Z. maakten, was volgens de rechter een aansporing om aan gewapende strijd deel te nemen.

De rechter beoordeelde 25 berichten van Ousamma C. als opruiend. Ook hield hij opruiende lezingen waarin hij opriep tot geweld.
https://twitter.com/Harmen_vd_Veen/status/674928275148419072

Dit zijn de negen veroordeelden in het jihadproces Context op rij. Het vonnis wordt ingevuld op het moment dat dit definitief is uitgesproken voor de rechter.

Azzedine C./Abou Moussa (33)

Eis: tegen hoofdverdachte Azzedine C. heeft het OM zeven jaar cel geëist. Volgens het OM is hij de leider van de groep.
Vonnis: Zes jaar cel.

Rudolph H./Abou Souhayb (25)

Eis: Tegen bekeerling Rudolph H. eist het OM zes jaar celstraf. Volgens justitie maakte H. zich schuldig aan opruiing via de propagandawebsite De Ware Religie.
Vonnis: drie jaar cel, één voorwaardelijk.

Oussama C./Abou Yazeed (19)

Eis: Het OM heeft vijf jaar cel geëist. C. was volgens justitie ondanks zijn jonge leeftijd één van de leiders van de groep. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan ronselen doordat hij in lezingen en preken opriep om naar Syrië of Irak te vertrekken.

Vonnis: Drie jaar, waarvan één voorwaardelijk.

Hicham el O. (30)

Eis: Tegen el O. heeft het OM vier jaar celstraf waarvan één voorwaardelijk geëist. El O. is één van de teruggekeerde Syriëgangers. Volgens het OM heeft hij in Syrië deelgenomen aan een trainingskamp en heeft hij er ook gevochten.

Vonnis: Vijf jaar celstraf.

Jordi de J. (22)

Eis: Tegen De J. heeft het OM drie jaar cel waarvan één voorwaardelijk geëist. Ook bekeerling De J. is volgens het OM in Syrië geweest waar hij een trainingskamp zou hebben gevolgd.

Vonnis: 55 dagen celstraf + 2 maanden voorwaardelijk.

Imane B. (26)

Eis: Het OM heeft twee jaar cel geëist tegen B. De vrouw van Azzedine C. zou als ‘boodschapper’ hebben gefungeerd van haar man en zou zich zelf ook schuldig hebben gemaakt aan opruiing.

Vonnis: 7 dagen celstraf.

Soufiane Z. (27)

Eis: Tegen Z. is bij verstek zes jaar geëist door het OM. Justitie verdenkt Z. ervan in Syrië deel te hebben genomen aan de jihad van terroristische organisaties als Islamitische Staat (IS) en Al-Nusra. Z. is onder meer bekend van zijn rol in de documentaire Oh, oh Aleppo, een spottende verwijzing naar het tv-programma Oh, oh Cherso. De documentaire gaat over het leven als Nederlandse Syriëganger.  Volgens onbevestigde berichten zou Z. zijn omgekomen bij een bombardement tegen IS in Kobani.

Vonnis: Geen vonnis

Hatim R. (26)

Eis: Ook tegen Hatim R. is bij verstek zes jaar celstraf geëist. Ook hij vocht of vecht volgens het OM in Syrië. R. liet via Twitter weten dat hij het jihadproces vanuit Syrië ‘met chips en ice tea’ volgt.
Vonnis: Zes jaar celstraf

Anis Z. (24)

Eis: Het OM heeft vijf jaar cel geëist tegen Anis Z. Het jongere broertje van Soufiane Z. verblijft ook in Syrië. Ook hij werd intussen doodverklaard. Hij zou de maker zijn van de propagandafilm Oh Oh Aleppo.

Vonnis: zes jaar celstraf.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.