nederland

Nederlanders zijn gelukkig, maar hebben zorgen over de toekomst

Door Emile Kossen - 11 december 2015

Nederlanders geven hun eigen leven een rapportcijfer 7,8. Wel vrezen veel mensen dat de kwaliteit van leven voor volgende generaties zal verslechteren.

Dat is een van de conclusies uit De Sociale Staat van Nederland, het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Positief

Er is een hoop positief nieuws: de Nederlandse bevolking is relatief gezond en wordt steeds ouder. Nederlanders voelen zich bovendien over het algemeen veilig in eigen land. 28 procent zei zich onveilig te voelen, een flinke daling ten opzichte van een aantal jaar geleden.

Over de staat van de economie en over die van de Nederlandse politiek is een meerderheid van de Nederlanders positief. Alles bij elkaar geeft de Nederlanders de kwaliteit van het leven een 7,8.

Kentering

Twee jaar geleden schreef het SCP nog dat de kwaliteit van leven voor het eerst in dertig jaar was verslechterd. Dat kwam vooral door de economische crisis, wat onder meer tot gevolg had dat de lonen omlaag gingen. Nu concludeert het SCP dat die verslechtering niet heeft doorgezet.

Wel zijn er zorgen. De koopkracht is nog niet op het oude peil en voor de toekomst dreigt een overschot aan hoogopgeleide mensen. Volgens het rapport is 44,6 procent van jongvolwassenen bezig met een hbo- of universitaire opleiding, wat kan leiden tot een tekort aan vaklieden.

Pessimistisch

Uit het rapport blijkt dat Nederlanders er niet gerust op zijn dat de kwaliteit van het leven zo hoog blijft. Meer dan eenderde van de bevolking zegt zich wel eens te schamen voor de toenemende verhuftering van de samenleving. Vergeleken met andere Europese landen is een groot deel van de Nederlanders pessimistisch over de toekomst.

SCP-directeur Kim Putters denkt dat omdat in Nederland alles dermate goed is geregeld, er ‘een hoop te verliezen is.’ Omdat het onderzoek liep tot begin van dit jaar komt de migratiecrisis niet terug in het rapport, maar Putters gelooft dat Nederlanders dit momenteel zien als ‘probleem nummer 1’.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.